A Trip to The World

desembre de 2015 Departament d'Ensenyament
0 Comentaris
Matèria
Llengua anglesa
Temporització
3-5 sessions
Metodologia(s)
Aprenentatge per projectes
0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

Aquesta experiència es porta a terme a la classe d'anglès/llengües estrangeres. L'alumnat tria un lloc del món on viatjar i busquen informació. Cal buscar informació sobre la gent que hi viu, el que es menja, el que es pot veure...Una vegada han recollit la informació, han de crear un fulletó sobre el lloc a visitar amb l'aplicació Storehouse i publicar-la.

Objectius

 • Aprendre a buscar informació específica
 • Aprendre a negociar decisions de grup
 • Conèixer vocabulari específic de menjar, monuments, clima i característiques en llengua anglesa
 • Saber exposar conceptes de forma oral en llengua anglesa

Pas a pas (seqüència d'activitats)

 1. S'explica el projecte a l'alumnat i es fan grups de 3/4 alumnes
 2. Es mostra com treballar amb l'aplicació Storehouse
 3. Els grups trien un lloc al món que els agradaria visitar i sobre el que vulguin parlar amb la resta de la classe
 4. Cadascun dels membres del grup busca informació i imatges sobre els diferents aspectes dels que cal parlar. Aquesta part podrà variar depenent del número de membres del grup i del lloc sobre el que parlaran
 5. Posen en comú la informació trobada i decideixen què i com explicar-ho. cal decidir el text del projecte a Storehouse i el que s'explicarà de manera oral a la classe
 6. El grup edita el projecte a Storehouse. El professor fa una revisió abans de la seva publicació
 7. Es publica el projecte
 8. Amb tot el grup classe, cada grup mostra a la pissarra el projecte i afegeix la informació explicada
 9. Opcionalment, la classe pot triar el lloc més exòtic, el més cultural, el més divertit...

Autor

Ricard Garcia

Ricard Garcia

Altres

Apps

Tecnologies Emprades

iOS

Paraules Clau

Storehouse
llengua estrangera
Llengua anglesa
Oralitat
Cerca d´informació
Treball en grup

Observacions

Aquesta experiència pot servir també per a qualsevol llengua. Cal ajudar l'alumnat a saber expressar les idees de forma oral davant de tota la classe. També es podria utilitzar per a altres matèries on vulguem buscar informació exposar-la de manera visual i oral.

Referències


0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari