Profile image
Institut d'Alella Mataró
NIVELL EDUCATIU

Educació secundària obligatòria

ESPECIALITAT

Educació artística: visual i plàstica

INTERES PRINCIPAL

Edició de vídeo

Matèries d'especialització

Nivells educatius

Interessos generals

La meva bio

Montse encara no ha omplert la seva experiència

Valoracions associades a Montse Agusti Hanacsek

  

Experiències publicades per Montse Agusti Hanacsek

  

Llistes creades per Montse Agusti Hanacsek