Kahoot! Gratuïta
També disponible en iOS
8,9
70 Avaluacions
18 Experiències

Descripció de l'app

Like a “Playstation for education”, Kahoot! is a game-based educational platform that leaves your students begging for more. With a refreshingly new take on introducing a subject and formative assessment - through quizzing, collaboration and presentation of content - Kahoot! initiates peer-led...

Veure característiques educatives de l'app

Captures de pantalla

70 Avaluacions

Imma Gonzalez
9,5
Assequible.
Imma Gonzalez, 06-03-2019, v1.3

Kahoot és una plataforma gratuïta que permet la realització de qüestionaris de resposta múltiple a contestar individualment o fent grups/equips. Permet refor...

0
0
Xavi Morros Bovet
9
Accessibilitat
Xavi Morros Bovet, 06-03-2019, v1.3

L'app aplicada a l'àmbit lingüístic serveix per consolidar tots aquells continguts explicats a classe. L'alumnat en gaudeix i aprèn al mateix temps. No osb...

0
0
MONTSE VEHÍ CABEZA
8,5
Fàcil d'utilitzar
MONTSE VEHÍ CABEZA, 04-03-2019, v1.3

És un joc, basat en preguntes i respostes, molt motivador i dinàmic. Aquesta aplicació permet treballar, repassar i avaluar continguts treballats a l'aula, ...

1
0
Bibiana Zariquiey Esteva
7,5
Motivadora
Bibiana Zariquiey Esteva, 04-03-2019, v1.3

És una eina que utilitzem molt a classe per a repassar el temari tot jugant. L'aplicació és molt bona, funciona bé, però també excita als alumnes i cal mant...

0
0
Marta Tomàs Subirats
10
motivadora
Marta Tomàs Subirats, 03-03-2019, v1.3

Utilitzo l'aplicació quan acabo una unitat del llibre English FIle a la EOI i ho faig servir tan als cursos bàsics com avançats. Per mi serveix per veure si ...

0
0
Mercè Montero Garcia
8,8
Facilitat d'ús
Mercè Montero Garcia, 02-03-2019, v1.3

Kahoot és una app que ens permet utilitzar-la per repassar continguts treballats a l'aula. També de coneixements previs. Aquest curs és una de les app que mé...

0
0
Aida Sans
9,5
motivadora
Aida Sans, 01-03-2019, v1.3

El Kahoot és una app educativa molt útil, fàcil d'utilitzar i molt intuïtiva. És una eina d´avauiació per veure els coneixements i continguts apresos o per p...

0
0
Joaquim Llagostera Castell
9
Motivadora.
Joaquim Llagostera Castell, 01-03-2019, v1.3

“Kahoot”: Penso que és una aplicació que té moltes virtuts i efectes positius com per exemple de reforçar els continguts treballats en cada unitat, també e...

0
0
Carme Rengel
9,5
Facilitat d'ús (aplicació molt intuïta)
Carme Rengel, 01-03-2019, v1.3

El Kahoot és una aplicació educativa molt útil, fàcil d'utilitzar i molt intuïtiva. És de molta utilitat perquè es pot fer servir en diferents matèries. Es p...

0
0
Teresa Banús Pujadas
8
Motivadora
Teresa Banús Pujadas, 01-03-2019, v1.3

És una eina d´avaliació per veure els coneixements i continguts apresos o per poder reforçar-los. A cicle infantil ho fem a un nivell molt senzill on a travè...

0
0
Amadeu Caymel Cabot
8,8
Motivadora
Amadeu Caymel Cabot, 28-02-2019, v1.3

Dinàmica Permet fer de manera àgil i precisa un bon seguiment sobre el procés ensenyament-aprenentatge de qualsevol contingut. És una eina motivadora pels...

0
0
Nuria Serichol Augué
9,5
útil
Nuria Serichol Augué, 28-02-2019, v1.3

La utilitzo, en algunes ocasions, al final d'una unitat com a resum i recordatori dels continguts. Un cop la vaig fer servir el curs passat crec que és una e...

0
0
Núria Pont Zamora
8
Participació
Núria Pont Zamora, 28-02-2019, v1.3

Kahoot: Activitat motivadora pels alumnes. Serveix per treballar de manera diferent, com un joc. Pots introduir una avaluació inicial de manera diferent, o b...

0
0
Montserrat Edo Vilaseca
9,3
Motivadora
Montserrat Edo Vilaseca, 28-02-2019, v1.3

MOTIVADORA I DINÀMICA En permet introduir i repassar continguts prèviament explicats a l'aula d'una manera lúdica, motivadora i dinàmica a través d'avalua...

1
0
Paco Montesinos Mora
8,8
ALTA MOTIVACIÓ
Paco Montesinos Mora, 27-02-2019, v1.3

Permet crear qüestionaris sobre un tema i passar-los a l'aula. Els alumnes poden interaccionar a través del seu mòbil. Aplicació: - Repàs de continguts de...

0
0
LIDIA RECUENCO HITA
7
Capacitat de síntesi.
LIDIA RECUENCO HITA, 27-02-2019, v1.3

Aquesta app és molt efectiva per a fer un resum de continguts i veure, de manera engrescadora, si els alumnes els han assolit. Els alumnes es motiven al teni...

0
0
Isaac Pulí Diestro
7,3
Motivadora
Isaac Pulí Diestro, 27-02-2019, v1.3

És una aplicació molt motivadora, que immediatament predisposa als alumnes a intervenir-interactuar. És fàcil de gestionar, de configurar, d’accedir-hi. Ten...

0
0
Yolanda Alcoletge Galo
9
APLICACIÓ RÀPIDA I MOLT INTUÏTIVA
Yolanda Alcoletge Galo, 26-02-2019, v1.3

MOLT FÀCIL DE CREAR I UTILITZAR Mitjançant preguntes en diversos ítems com a resposta els quals l'alumnat ha de triar la correcta, els permet fer una autoav...

0
0
MARC SOLER DURAN
8,3
AVALUAR FÀCILMENT ELS CONTINGUTS
MARC SOLER DURAN, 26-02-2019, v1.3

L'app és un recurs d'aprenentatge aplicant les noves TIC. Pots realitzar un concurs de preguntes i respostes que permet abarcar diferents àmbits i unitats di...

0
0
Núria Comas del Amo
10
Es una app molt intuitiva i que permet desenvolupar preguntes amb imatges o gràfics
Núria Comas del Amo, 25-02-2019, v1.3

El Kahoot és una eina de treball en els cicles formatius doncs permet que l'alumne avalui els seus coneixements que té dels nuclis formaitus que es treballen...

0
0
Priscila de Sousa Soares
9,3
Flexibilitat
Priscila de Sousa Soares, 20-02-2019, v1.3

Una app fàcil d'emprar i molt intuitiva! L'app serveix per a diferents moments de la unitat didàctica preparada pel docent: podria ser d'utilitat per activar...

0
0
Sheila Morant Martí
7,5
motivador
Sheila Morant Martí, 01-12-2018, v1.3

Fa poc que he descobert Kahoot i m'he trobat amb una eina molt útil tant per a professors com per als estudiants per aprendre i repassar conceptes de forma...

0
0
Jose Piqueras Cano
9
És una eina molt interessant a l'hora de realitzar una síntesis de una unitat didàctica.
Jose Piqueras Cano, 16-07-2018, v1.3

És una eina molt interessant a l'hora de realitzar una síntesis de una unitat didàctica. Pots realitzar preguntes de tipologia diversa, normalment amb varies...

0
0
Quim Moret
8,8
Motivació
Quim Moret, 28-04-2018, v1.3

Aquesta app permet avaluar de manera prèvia els coneixements, quan iniciem una activitat o una unitat didàctica. És una bona manera de poder avaluar el punt ...

0
0
Manel Garcia Velasco
9,3
Facilitat d'ús
Manel Garcia Velasco, 27-04-2018, v1.3

Permet avaluar coneixements adquirits mitjançant un senzill joc de quiz multiresposta. Existeix un ampli catàleg de tot tipus de matèria on seleccionar jocs ...

0
0
Mireia Font Font
9
Motiva als infants al màxim
Mireia Font Font, 26-04-2018, v1.3

L'app es pot plantejar com un concurs de preguntes i respostes que permet abarcar diferents àmbits i unitats didàctiques del procés d'ensenyament i aprenenta...

0
0
ca sa
9
Es poden plantejar jocs divertits que aconsegueixin que siguin activitats emocionants i atractives
ca sa, 25-04-2018, v1.3

L’app Kahoot és un sistema de respostes basat en el joc, es fonamenta en tres valors bàsics (jugar, aprendre i socialitzar), que es materialitzen en una plat...

0
0
Dani Gomez Boan
9
Engrescadora
Dani Gomez Boan, 24-04-2018, v1.3

Molt bona app per fer una introducció a una activitat concreta i desprès fer una avaluació del tema o temes treballats. Pots crear les teves propies activita...

0
0
sheila gomez alguacil
9,3
motivadora
sheila gomez alguacil, 23-04-2018, v1.3

aquesta aplicacio fa que treballis o repasis continguts a l'aula com si fos un concurs. Els alumnes davant d'asquest proposat mostren molt interes i motivaci...

0
0
Eva Prieto Alvarez
8
Eina d'avaluació formativa
Eva Prieto Alvarez, 23-04-2018, v1.3

proporciona als docents i els alumnes una plataforma útil, senzilla i accessible que els permet aprendre jugant. Es pot utilitzar en l'avaluació formativa,...

0
0
DAVID PASTOR PLA
9,3
La dinàmica del joc resulta motivadora als alumnes
DAVID PASTOR PLA, 12-12-2017, v1.3

En aquesta aplicació pots crear tu, la teva pròpia activitat amb els continguts que vulguis treballar, elaborant les teves pròpies preguntes i respostes. Es ...

0
0
Sandra Querol Piñot
9,5
Facilitat per crear qüestionaris
Sandra Querol Piñot, 29-11-2017, v1.3

App per a revisar aquells continguts prèviament treballats a l'aula. Ara han introduït l'opció "homework" on pots donar el codi als alumnes i poder realitzar...

0
0
Mireya Muñoz
9,8
Motivador (capacitat de superació)
Mireya Muñoz, 17-10-2017, v1.3

És una eina de gamificació que permet crear qüestionaris i enquestes d'una manera senzilla i ràpida. Motiva molt a l'alumnat. Dóna l'oportunitat d'un aprene...

0
0
Nancy Beatriz Villarroel
8,8
Facilidad de uso
Nancy Beatriz Villarroel, 30-05-2017, v1.3

La app es ideal para motivar a los alumnos, ya sea para participar en la clase como para ser ellos también creadores de nuevas propuestas con esta app. Pued...

0
0
Desiree Rodriguez
7,5
Motiva els alumnes
Desiree Rodriguez, 19-04-2017, v1.3

Aprendre de manera interactiva a l'aula amb diverses persones alhora, a través de preguntes i respostes simples i de fàcil enteniment. Per tant, es pot aplic...

0
0
Marta Piferrer Gómez
9,5
Fàcil utilització
Marta Piferrer Gómez, 17-03-2017, v1.3

Per realitzar quiz sobre diferents matèries, en el nostre cas la llengua anglesa. L'aplicació ens permet ajudar als infants a que s'apropin de manera gradual...

0
0
Pedro Antonio Fábrega
8,8
Necessita connexió wifi
Pedro Antonio Fábrega, 03-03-2017, v1.3

Aquesta aplicació permet treballar diversitat de continguts i matèries de manera motivadora, grupal amb molt potencial en l'àmbit de participació de grup . E...

0
0
ADRIÀ DELGADO
9
Augmenta la motivació i l´interès dels alumnes per les activitats de l´aula.
ADRIÀ DELGADO, 23-01-2017, v1.3

Kahoot és una aplicació gratuïta que permet la creació de qüestionaris d’avaluació basat en la competició. El professor pot generar qüestionaris en una web. ...

0
0
Sara Jiménez
9,3
Molt fàcil d'utilitzar
Sara Jiménez, 15-12-2016, v1.3

Aquesta aplicació permet crear als propis alumnes el seu joc, basat en preguntes. En aquest pot participar tots aquells que ells mateixos vulguin, i com el c...

0
0
Juan Clemente Granados
9,5
Fàcil creació de continguts
Juan Clemente Granados, 29-11-2016, v1.3

Aplicació didàctica que permet la creació de quizs (concursos de coneixement a l'aula), iniciar debats d'una forma alternativa i crear enquestes d'opinió ent...

0
0
Laureano Perez Sampedro
8,5
interacció
Laureano Perez Sampedro, 15-11-2016, v1.3

És una app que va molt bé per aportar els dispositius mòbils a l'aula d'una manera constructiva i aplicada. Pots agafar recursos ja fets o fabricar i adpatar...

0
0
Paula  González
8,8
Dinàmica
Paula González, 09-11-2016, v1.3

És una aplicació molt dinàmica i interactiva on es poden treballar diferents àmbits educatius. Aquesta app permet la intervenció de tots els membres de la cl...

0
0
Julia Barberà
5,5
Incrementa les ganes de respondre de manera ràpida.
Julia Barberà, 09-11-2016, v1.3

Aquesta aplicació s'utilitza principalment per a poder apendre i realitzar exàmens d'una forma diferent i entretinguda. De manera positiva, a través de l'ima...

0
0
Ana López
8
Pot treballar tota la classe al mateix temps.
Ana López, 09-11-2016, v1.3

Aquesta aplicació serveix per fer una classe més dinàmica. És un sistema de pregunta- resposta molt útil per introduir un tema nou, per comprovar que els alu...

0
0
Mireia Farell
9,3
Claredat de les preguntes i les opcions de resposta
Mireia Farell, 04-11-2016, v1.3

És una aplicació basada en preguntes i respostes a través de la qual podem posar a prova el nivell d'aprenantatge de cadascun dels alumnes. El professor cre...

0
0
Anna Armendáriz Asensio
8,5
Permet participar des de diferents dispositius mòbils simultàniament.
Anna Armendáriz Asensio, 04-11-2016, v1.3

Aquesta aplicació digital permet crear enquestes i qüestionaris de qualsevol temàtica d'una forma molt senzilla. De fet, Kahoot! ofereix una perspectiva molt...

0
0
Aida Fernández González
8,8
Permet aprendre conceptes de forma interactiva i divertida
Aida Fernández González, 04-11-2016, v1.3

L'app Kahoot serveix per crear jocs de preguntes i respostes sobre qualsevol tema que desperti interès tant en alumnes com en docents. El fet de plantejar aq...

0
0
Martí Barniol Blancas
9,5
Molt senzilla d'utilitzar per part de l'alumnat
Martí Barniol Blancas, 04-11-2016, v1.3

L'app permet crear qüestionaris divertits, i molt motivadors. Dóna la possibilitat de practicar totes les matèries ja que pots crear els qüestionaris de 0, f...

0
0
Ignasi Fabregà
8,3
Dinàmica
Ignasi Fabregà, 04-11-2016, v1.3

L´app serveix per repasssar els conceptes que has fet durant la classe, amb aquesta app aprenen indirectament ja que és un joc i estan entrtinguts aprenent c...

0
0
Judit Indalecio
9
Permet redactar el contingut de l'activitat en l'idioma que vulguis
Judit Indalecio, 04-11-2016, v1.3

És una aplicació molt útil per a repassar contiguts sobre algún tema treballat a classe. És una activitat molt motivadora per als alumnes ja que és molt dinà...

0
0
Rosa Doménech
9,5
Els alumnes es motiven moltíssim, competeixen i disfruten.
Rosa Doménech, 30-10-2016, v1.3

En el meu cas per aprendre vocabulari en anglès, revisa la gramàtica o practicar listening. De kahoots n'hi ha milions de públics per fer omplint alguns minu...

0
0
Cristina  Vila Muñoz
8,8
fàcil de fer
Cristina Vila Muñoz, 06-10-2016, v1.3

Introduir conceptes nous. Fer una visió preliminar dels coneixements que tenen els alumnes d'un tema que s'explicarà a continuació. Presentar-se com a doc...

0
0
Júlia Rifà i Costa
8,8
Té un accés molt fàcil i ràpid
Júlia Rifà i Costa, 04-10-2016, v1.3

Aquesta aplicació serveix per interactuar mitjançant el telèfon mòbil amb tota l'aula. El professor planteja unes preguntes i cada infant contesta mitjançant...

0
0
Elia Espuña
8,8
Motivació
Elia Espuña, 27-06-2016, v1.3

Serveix tant per introduir conceptes nous com per repassar-ne els ja introduits. Considero que és ideal per a repassar tota una unitat didàctica abans de l'e...

0
0
Carles Gené
9,8
Interactivitat
Carles Gené, 06-06-2016, v1.3

Serveix per crear qüestionaris de forma divertida. És molt engrescador pels alumnes. Els alumnes aprenen sense adonar-se'n. A més, molts mostren curiositat ...

0
0
Enric Borrell Ferreres
9
Facilitat en d'ús.
Enric Borrell Ferreres, 05-06-2016, v1.3

Kahoot és un joc gratuït que permet l'aprenentatge del alumne en base una sèrie de preguntes amb diferents opcions de resposta. La seva aplicació didàctica é...

0
0
Anna Bravo Masgoret
10
Fàcil
Anna Bravo Masgoret, 31-05-2016, v1.3

És una app molt divertida i que motiva molt els alumnes. Es tracta de fer preguntes tancades a través de l'App i els alumnes amb el mòbil han de contestar-l...

0
0
Anna Llurba
9,8
Dóna bons resultats
Anna Llurba, 28-05-2016, v1.3

Amb aquesta pots crear un joc de preguntes relacionades amb el temari que s'està estudiant. A les preguntes pots afegir fotografies i pots regular els tempos...

0
0
Encarna Gómez
8,3
Motivador
Encarna Gómez, 18-05-2016, v1.3

Per a realitzar senzill exercicis autoavaluatius amb respostes tipus test. En finalitzar el qüestionari, genera un fitxer excel amb les respostes i resultats...

0
0
M. Pau Navarro
8,3
Molt engrescadora
M. Pau Navarro, 03-05-2016, v1.3

Serveix per a repassar conceptes amb una estructura de concurs. Nosaltres l'hem utilitzat per a que els alumnes inventin les preguntes, preparin les respost...

0
0
Francesc Niella
8,5
Motiva i agrada!
Francesc Niella, 07-04-2016, v1.3

Kahoot! és una aplicació basada en crear qüestionaris online per poder ser contestats pels alumnes des de l'ordinador, tauleta digital o smartphone. Els qüe...

0
0
Ricard Garcia
9,5
Molt motivadora
Ricard Garcia, 17-03-2016, v1.3

Kahoot permet dues vessants diferents d'utilització: Gamificar l'aula per part del professor/a mitjançant un joc de preguntes i respostes de resolució en tem...

0
0
Marta Casassas i Garriga
8,5
motivació
Marta Casassas i Garriga, 17-02-2016, v1.3

Serveix tant per introduir temes,per veure'n el coneixement previ com per repassar o avaluar coneixements obtinguts, d'una manera entretinguda ja que poden ...

0
0
Anna Mataró
9,5
Motivador
Anna Mataró, 10-02-2016, v1.3

És un joc competitiu on els alumnes utilitzen el mòbil per contestar les preguntes que apareixen en pantalla. Cal ser ràpid i cal encertar, i és molt motivad...

0
0
Jose  Cuenca Peralta
8
Motivació pels alumnes.
Jose Cuenca Peralta, 28-01-2016, v1.3

És una aplicació que permet crear, a mode de joc, una sèrie de preguntes amb respostes tancades. Els alumnes poden practicar i/o crear les preguntes. Per tan...

0
0
Anna Piñero Prat
8,8
Senzillesa de maneig
Anna Piñero Prat, 20-11-2015, v1.3

És una aplicació, tipus joc de preguntes amb respostes múltiples per interactuar amb els alumnes o entre alumnes. Adient per demanar estats d'opinió o crear ...

0
0
Sandra Gay Boelle
8
És molt fàcil d'utilitzar
Sandra Gay Boelle, 12-11-2015, v1.3

És una aplicació que serveix per interactuar entre alumnes/mestres. Permet generar preguntes i respostes. Els participants tenen un temps de resposta on han ...

0
0
Georgina Rovira
9,3
Interface amigable
Georgina Rovira, 09-10-2015, v1.3

Kahoot és un sistema de resposta amb el que es poden crear qüestionaris, enquestes i discussions. Com a sistema d’avaluació de qualsevol unitat i per a qual...

0
0
Ramon Pavia
9
Facilita la gamificació del procés d´aprenentatge de forma fàcil i intuïtiva
Ramon Pavia, 19-06-2015, v1.3

Kahoot és una plataforma de joc de preguntes i respostes que permet crear activitats online per desenvolupar en temps real. L'aplicació mobile de Kahoot és e...

0
0
Xavier Suñé
9
Capacitat motivadora
Xavier Suñé, 16-05-2015, v1.3

És una plataforma educativa basada en el joc que permet generar bateries de preguntes, assignar-los-hi respostes per a, finalment, posar-ho a disposició de l...

0
0

Valoració per factors

Característiques de l'app

Edat
12345678910111213141516171818+ anys

Descarrega l'app

Free version