22 juliol 2020

L'Escola de Maspujols a Tarragona, segueix des dels seus inicis un model de comunitat d'aprenentatge que teixeix relacions amb l'entorn, i aprèn a mimetitzar-se amb ell. L'escola és un nexe enriquidor, formatiu i referent en la comunitat, de manera que no únicament el professorat intervé en el procés educatiu dels alumnes, sinó que totes les persones que de manera directa o indirecta són del municipi, s'interrelacionen amb els nens i nenes (familiars, amics i amigues, veïns i veïnes, membres d'associacions i organitzacions veïnals i locals, persones voluntàries, etc.). El centre és un espai educatiu que uns i altres senten com a propi gràcies a la participació àmplia i intensa de l'entorn en simbiosi amb el context del qual formen part els alumnes. A l’escola, aquest model participatiu funciona com a comunitat. L’escola és entesa com un ent participatiu entre mestres, alumnes i famílies, que ofereix als seus alumnes experiències expandides que es complementen i esdevenen transversals. L'ús de la tecnologia a les aules és una  eina d’aprenentatge, i es treballa molt educació en valors i emocions, l’atenció a la diversitat en tot el seu ampli espectre, i  l'educació ambiental en són alguns dels pilars.

 

El curs 2018-2019, a l’Escola de Maspujols vam iniciar un petit projecte d’aula al cicle infantil anomenat una Tauleta a la Tauleta.  Va ser un projecte que parteix d’un model que es va posar en marxa aquell mateix curs en col·laboració amb l’AFA de l’Escola i l’equip docent d’Infantil: les famílies tecnològiques voluntàries. Un model de coeducació compartida en el que les famílies ajuden en la formació als mestres i els alumnes d’aquestes famílies actuen com a minitutors dels seus companys en l’ús de tecnologia. Un model innovador que parteix de que la comunitat educativa es nodreix de tot l’entorn. Aquest curs 2019-20, l’Escola participa en el programa Mòbils.Edu.

 

L'ús de les tecnologies a l'aula suposen un valor afegit al procés educatiu. No obstant això, l'acte d'ensenyar i aprendre en l'etapa d'educació infantil requereix no només de la introducció dels recursos nous a les aules educatives, sinó que és fonamental començar tot el procés a partir d'una fonamentació pedagògica que justifiqui la seva implementació didàctica en el context on aprenen, desaprenen i re-aprenen els alumnes d’infantil. La tecnologia ha estat un element més que ha estat promotor del canvi educatiu a la nostra Escola.

 

Els alumnes i els docents escriuen setmanalment en ordinadors i tauletes, treballen amb apps, busquen informació a Internet o col·laboren amb els seus companys, accions pròpies d'una alfabetització digital. Les noves metodologies docents són cada vegada tecnològicament més actives i, es fomenten en estratègies didàctiques col·laboratives. La tecnologia pot estar present en les assignatures del currículum d’infantil com una eina més. Hi són també en l’educació centrada en el joc, en l’aprenentatge plurilingüístic, en el desenvolupament personal dels alumnes en un o diversos àmbits, i en la facilitat amb la que els alumnes interaccionen amb la tecnologia, com a nadius digitals que són.

L'educació tecnològica contribueix a renovar i a fer més dinàmic, flexible, creatiu i actiu el procés docent educatiu. A les aules  de 3 a 6 anys d'Educació Infantil, amb una ràtio de 10 a 12 nens i nenes per aula, s'està treballant amb diverses aplicacions per Tauletes que hem extret de mSchools. Les seguim provat mestres i famílies, pilotades amb alguns nens i nenes, i fills i filles, i després les anem implementant a les aules d'infantil amb laTauleta:

Pictogrames de les emocions amb PICSART: Hi ha un conjunt d'emoticones que es poden treballar i posar sobre dibuixos. 

Estimular el llenguatge oral: Família tecnològica voluntària

De les lletres a la Realitat Augmentada: AR Flashcards Animal-Alphabet - AR Flashcards.

Quiver que no els deixa de sorprendre, un cop els personatges pintats per ells es mouen i interaccionen en realitat augmentada. 

Jocs de Lectura: Una de les poques aplicacions en català, que fomenta el llenguatge oral, la lectura, la relació i la memòria.

LetterSchool i LetterPlus per aprendre les lletres i la lletra lligada.

I, com no, podem accedir a la xarxa i veure els vídeos i sentir les cançons a Youtube i YoutubeKids en tots els idiomes, o relaxar-nos amb la seva música. 

Ens queden moltes aplicacions per anar pilotant i provant, però podem afirmar que els nens/es han treball amb molt d'interès i atenció, resultant l'aprenentatge molt motivador i lúdic. Ens ha quedat pendent fer més sessions de formació amb les famílies per a poder mostrar-los les APPS que utilitzem a les aules i que poden ser una eina més per a les famílies. Més informació i explicacions dels alumnes aquí!

 

Descobreix les experiències dels docents de l’Escola de Maspujols

Bits i fusta: aprenc a escriure!

De les lletres a la Realitat Augmentada

 

Explora els perfils dels docents per descobrir més contingut! 

M. Antonieta Ciuret Olivé – Escola de Maspujols.

Núria Ferré - Família tecnològica voluntària- Avaluadora de mSchools.

0 | Et sembla interessant aquest article?
0