27 abril 2020

mMANAGMENT i IOT: IMPLEMENTACIÓ D'UNA SOLUCIÓ TECNOLÒGICA AMB  DISPOSITIUS MÒBILS PER A LA GESTIÓ INTEGRAL DELS LABORATORIS DOCENTS 

mMANAGMENT : Eina de millora del procés ensenyament/aprenentatge; organització i estratègia de gestió i seguretat de laboratoris docents, i , eina competencial de gestió de recursos materials, temporals i humans. 

La innovació educativa, utilitzant com una eina més tecnològica, està present en tot el que ens envolta, canviant l'escenari social, econòmic, cultural, empresarial i també l’educatiu. Però l’èxit dels projectes docents d’innovació educativa, com ara “El laboratori pels núvols” no depenen exclusivament de l’ús de la tecnologia com a base de tota innovació.  Des dels Laboratoris del Departament de Química, s’ha fet un canvi de 360 graus en la gestió integral utilitzant una eina molt potent que els alumnes tenen a les seves mans: els dispositius mòbils. Tot això, ha suposat canvis en com portem a terme els plans i programes d'estudi i els processos educatius,  mitjançant l'aplicació de les TAC, les millores comunicatives i, també, la creativitat en la gestió dels laboratoris del centre educatiu, amb aprenentatges reals, competencials i aplicables en el món empresarial 4.0. 

Durant dos cursos, hem construït un projecte que no deixa de créixer i millorar, exposant el treball diari i de millora contínua d’alumnes de cicles de formació de grau mitjà i superior de la família química. Aquest projecte és liderat per un equip humà que creu en el canvi com a eina per impulsar una millora en els resultats educatius i en la cohesió social, una formació competencial i una excel·lència en tots els seus processos.

La quarta revolució industrial està arribant a la química en forma d'indústria 4.0. Això implica la promesa d'una nova revolució industrial, que està ja combinant tècniques avançades de producció i operacions amb tecnologies intel·ligents que s'integren en les organitzacions, les persones i els recursos. Per això, el nostre institut està apostant per formar professionals competents per a poder cobrir les expectatives dels sectors industrials. Diàriament en els 10 laboratoris del centre, de 8 a 21.30 h hi conviuen prop de 600 alumnes en torn de matí i de tarda. Els acompanyen 34 professors i professores del Departament de Química. Els alumnes, tant en els laboratoris, com en els casos pràctics que els proposem des de l’aula, han d’aprendre a reaccionar en condicions normals en les empreses del sector químic, però també tenir el control davant de situacions d'emergència simulades. En la indústria química, les situacions anormals poden suposar un risc important per a les instal·lacions, els treballadors, i fins i tot la població. És per això que cal fomentar la comunicació activa a temps real, per tal de poder prendre decisions en cas de situacions anormals. El centre ha apostat per introduir als seus alumnes de la família química en la indústria 4.0 en diverses vessants: gestió integral de les instal·lacions, amb equips i material; la formació competencial mitjançant simulació de situacions reals en empreses simulades (bessons digitals), i la seguretat, manteniment i riscos en les nostres instal·lacions (Figura 1). En tots els casos s’aposta per la introducció de les noves tecnologies dotant als alumnes de competències transversals de funcionament molt valorades per les empreses.

La gestió de laboratoris docents, com a eina de control d’equipaments i de reactius, permet gestionar les instal·lacions docents tal i com ho fan les empreses del sector. D’altra banda, l’entrenament previ en seguretat, la gestió i reacció davant d'un conflicte i una correcta presa de decisions, davant situacions anòmales en els laboratoris, també disminueix el risc de patir accidents i incidents en els laboratoris. Mitjançant la simulació d’entorns virtuals, o dels bessons virtuals, els alumnes poden ser entrenats en situacions en les que no corren cap tipus de perill físic, i amb la que obtenen eines per a poder reaccionar adequadament i de manera protocol·litzada, davant un accident o un incident.

Els principals resultats del projecte se centren en tres eixos vertebradors: la formació competencial 4.0 que es demanda des de les empreses; la gestió integral dels laboratoris, necessària per a desenvolupar de forma col·laborativa la gestió integral, correcta i segura de les tasques dels laboratoris, i finalment, la simulació segura mitjançant la formació virtual competencial dels alumnes de la família química. Totes elles amb una trajectòria que ha estat una de les clau de l’èxit de les diverses promocions dels cicles de l’Institut Comte de Rius.

 

Descobreix les experiències dels docents de Comte de Rius!

Explora els perfils dels docents per descobrir més contingut! 

0 | Et sembla interessant aquest article?
0