Profile image
Escola El Cim Badalona
NIVELL EDUCATIU

Educació primària

ESPECIALITAT

TIC (Informàtica)

INTERES PRINCIPAL

Robòtica

Matèries d'especialització

Nivells educatius

Interessos generals

La meva bio

Xavier encara no ha omplert la seva experiència

Valoracions associades a Xavier Eguiguren

  

Calculator: The Game

7,8

Joc de càlcul mental per treballar les operacions aritmètiques bàsiques a partir de la combinació de xifres. L'objectiu del joc és arribar a un resultat concret pitjant un nombre determinat de tecles.

Experiències publicades per Xavier Eguiguren

  

Llistes creades per Xavier Eguiguren