Profile image
Institut de Terrassa Rubí
NIVELL EDUCATIU

Educació secundària obligatòria

ESPECIALITAT

Llengua i literatura catalana

INTERES PRINCIPAL

Aplicacions col·laboratives

Matèries d'especialització

Llengua catalana i literatura Llengua anglesa Llengua italiana

Nivells educatius

Batxillerat

Interessos generals

Idiomes

La meva bio

"L'objectiu de l'educació és crear persones que puguin fer coses noves enlloc de repetir les que altres generacions han fet". Jean Piaget.

Valoracions associades a Teresa M. Boada

  

Los juegos de ¡Cómo mola tu escoba!

10

Room on the Broom consta de dues apps, Una és Room on the Broom: Games i l'altra Room on the Broom: Flying. Ambdues estan basades en el curtmetratge del mateix nom, guanyador d'awards varis i que també està fonamentat en el llibre Room on the Broom escrit per Julia Donaldson i il·lustrat per Axel Scheffler. Hi trobarem acció i aventura, així com els més de vuit jocs que ens ofereix la primera de les apps, sempre en anglès i per a alumnes fins a 8 anys. És interessant consultar els Films, les Apps, DVD, Books, Activities en modalitat lliure de pagament.

Room on the Broom: Flying

10

***Ideal for 3 – 7 years olds with no in app purchases***´Room on the Broom: Flying´ is pure gaming pleasure to be enjoyed again and again.Take control of Witch’s magical broomstick and zoom through the sky.• Collect stars as you fly – what will your high score be? • Pick up all the friends – Dog, Bird and Frog and fly together!• Beware of the Dragon. He’s looking for Witch and chips and breathing fire behind you!• Catch letters to spell phonic friendly words! • Take off using the simple and intuitive mechanic!• Soar over the moors and mountains from the beautiful children’s picture book!Based on ‘Room on the Broom´, the enchanting children’s picture book written by Julia Donaldson and illustrated by Axel Scheffler.These games are brought to you by Magic Light Pictures, producers of the Oscar nominated animations ´The Gruffalo´ and ´Room on the Broom´ as well as ´The Gruffalo´s Child´ and ´Stick Man´.If you have any technical difficulties please email office@magiclightpictures.com*** Ideal per 3-7 anys o amb cap de les compres d´aplicacions ***´Habitació a l´escombra: Flying´ és pur plaer del joc per a gaudir una i altra vegada.Pren el control de pal d´escombra màgica de la bruixa i el zoom a través del cel.• Recull les estrelles a mesura que avança - ¿quin serà el seu puntuació més alta?• Recollir tots els amics - Gos, Ocell i granota i volar junts!• Compte amb el drac. Ell està buscant la bruixa i patates fregides i alè de foc darrere de vostè!• Cartes de captura per a lletrejar paraules amistoses fònics!• Retirar l´ús de la mecànica senzilla i intuïtiva!• Vola sobre els erms i muntanyes de llibre de dibuixos dels nens bonics!Sobre la base d´ ´habitació a l´escombra´, la imatge dels nens encantador llibre escrit per Julia Donaldson i il·lustrat per Axel Scheffler.Aquests jocs són presentades a vostè per Magic Light Pictures, productors de l´Oscar nominats animacions ´El Gruffalo´ i ´habitació a l´escombra´, així com ´El Nen de Gruffalo "i" Estic Man´.Si té alguna dificultat tècnica enviï un correu electrònic office@magiclightpictures.com

Experiències publicades per Teresa M. Boada

  

Llistes creades per Teresa M. Boada