Profile image
Escola Rocabruna
NIVELL EDUCATIU

Educació primària

ESPECIALITAT

Descoberta de l'entorn

INTERES PRINCIPAL

Realitat virtual

Matèries d'especialització

Nivells educatius

Interessos generals

La meva bio

David encara no ha omplert la seva experiència

Valoracions associades a David Sánchez Llauradó

  

PlantNet Plant Identification

8,8

Pl@ntNet is an image sharing and retrieval application for the identification of plants.It is developed by scientists from four French research organisations (Cirad, INRA, Inria and IRD), and the Tela Botanica network, with the financial support of Agropolis fondation.Among other features, this free app helps identifying plant species from photographs, through a visual recognition software. Plant species that are well enough illustrated in the botanical reference database can be easily recognized.The number of species and the number of images used by the application evolve with contributions of end users to the project.It doesn´t allow the identification of ornamental plants. It works even better than the pictures submitted are focused on one organ. Pictures of tree leaves on uniform background provide the most relevant results.If you correctly identify a species, you can participate to the project by submitting your observation with the "contribution" button. These contributions subject to a moderation process will be validated collaboratively.To find this application on the web, go to the following link:http://identify.plantnet-project.org/en/base/treeThose who want to contribute more interactively to this participatory science project can go to:http://www.tela-botanica.org/appli:pictoflorahttp://www.tela-botanica.org/appli:identiplantehttp://www.tela-botanica.org/page:liste_projets?id_projet=80&act=resumeFollow us:https://twitter.com/PlantNetProjecthttps://www.facebook.com/pages/Plantnet/488732104545546https://www.instagram.com/plantnet/Pl @ ntNet és una aplicació d´intercanvi d´imatges i recuperació per a la identificació de plantes.Està desenvolupat per científics de quatre organitzacions de recerca franceses (Cirad, INRA, Inria i IRD), i la xarxa Tela Botanica, amb el suport financer de la fundació Agropolis.Entre altres característiques, aquesta aplicació gratuïta permet identificar espècies de plantes a partir de fotografies, a través d´un programari de reconeixement visual. Les espècies vegetals que es mostren prou bé en la base de dades botànica de referència es poden reconèixer fàcilment.El nombre d´espècies i el nombre d´imatges utilitzades per l´aplicació evoluciona amb les aportacions dels usuaris finals al projecte.No permet la identificació de plantes ornamentals. Funciona encara millor que les imatges presentades se centren en un òrgan. Les imatges de fulles d´arbres en un fons uniforme proporcionen els resultats més rellevants.Si identifica una espècie correctament, pot participar al projecte enviant la seva observació amb el botó "Contribució". Aquestes contribucions subjectes a un procés de moderació es validaran de manera col·laborativa.Per trobar aquesta aplicació a la web, aneu al següent enllaç:http://identify.plantnet-project.org/es/base/treeEls que vulguin contribuir de forma més interactiva a aquest projecte de ciència participativa poden anar a:http://www.tela-botanica.org/appli:pictoflorahttp://www.tela-botanica.org/appli:identiplantehttp://www.tela-botanica.org/page:liste_projets?id_projet=80&act=resumeSegueix-nos:https://twitter.com/PlantNetProjecthttps://www.facebook.com/pages/Plantnet/488732104545546https://www.instagram.com/plantnet/

Experiències publicades per David Sánchez Llauradó

  
Experiència participant MLA 2019
Reconeixement de les plantes de l'entorn

Reconeixement de les plantes de l'entorn

Llistes creades per David Sánchez Llauradó