Profile image
Escola La Farigola del Clot Barcelona
NIVELL EDUCATIU

Educació primària

ESPECIALITAT

Diverses matèries

INTERES PRINCIPAL

Sense especificar

Matèries d'especialització

Nivells educatius

Interessos generals

La meva bio

Rafa encara no ha omplert la seva experiència

Valoracions associades a Rafa Torres

  

MediaKids

8,8

Mediakids té com a objectiu fomentar una actitud crítica dels menors pel que fa a l’ús de les TIC i l’univers audiovisual. Mediakids concentra totes les possibilitats de queixa, denúncia, i opinió sobre qualsevol contingut multimèdia present al món digital que pugui ser inadequat, lesiu o fins i tot il·legal per al menor.

i-nigma QR & Barcode Scanner

8,3

Aplicació per llegir codis QR i altres codis de barres. Possibilitat de compartir de forma directa el contingut escanejat.

SkyView® Free

9,5

You don´t need to be an astronomer to find stars or constellations in the sky, just open SkyView® Free and let it guide you to their location and identify them. SkyView Free is a beautiful and intuitive stargazing app that uses your camera to precisely spot and identify celestial objects in sky, day or night. Find popular constellations as they fade in and out while you scan across the sky, locate planets in our solar system, discover distant galaxies, and witness satellite fly-bys.***An AppsZoom Best Android App 2014***
Features:
• Simple: Point your device at the sky to identify galaxies, stars, constellations, planets, and satellites (including the ISS and Hubble) passing overhead at your location.• Night Mode: Preserve your night vision with red or green night mode filters.• Augmented Reality (AR): Use your camera to spot objects in the sky, day or night.• Sky Paths: Follow the sky track for any object to see it’s exact location in the sky on any date and time.• Time Travel: Jump to the future or the past and see the sky on different dates and times.• Social: Capture and share beautiful images with friends and family on social networks. • Mobile: WiFi is NOT required (does not require a data signal or GPS to function). Take it camping, boating, or even flying!• Supports Space Navigator™ binoculars, spotting scope, and telescopes.
What a fun way to teach yourself, your children, your students, or your friends about our wonderful universe!Vostè no necessita ser un astrònom per trobar estrelles o constel·lacions en el cel, acaba d´obrir SkyView® gratuït i deixa que et guiï a la seva ubicació i identificar-los. Skyview Free és una aplicació bonica i intuïtiva observació d´estrelles que utilitza la càmera per detectar amb precisió i identificar objectes celestes en el cel, de dia o de nit. Troba constel·lacions populars a mesura que apareixen i desapareixen mentre escaneja a través del cel, localitzar planetes del nostre sistema solar, descobreixen galàxies distants, i de satèl·lit testimoni sobrevols.*** Un AppsZoom Millor aplicació Android 2014 ***
Característiques:
• Simple: Apunt el dispositiu al cel per identificar galàxies, estrelles, constel·lacions, planetes i satèl·lits (incloent la ISS i de Hubble) que passen per sobre en la seva ubicació.• Mode nocturn: Preservar la seva visió nocturna amb filtres de manera nit vermell o verd.• Realitat Augmentada (RA): Utilitza la seva càmera per detectar objectes en el cel, de dia o de nit.• Sky Camins: Seguiu la pista cel per a qualsevol objecte per veure la seva ubicació exacta en el cel en qualsevol data i hora.• Temps del viatge: Anar cap al futur o el passat i veure el cel en diferents dates i hores.• Social: Captura i comparteix belles imatges amb amics i familiars en les xarxes socials.• Mòbil: WiFi NO es requereix (no requereix un senyal de dades o GPS per funcionar). Prengui´l acampar, passejades en bot, o fins i tot volar!• Compatible amb els prismàtics Espai Navigator ™, telescopi, i telescopis.
El que una forma divertida d´ensenyar a tu mateix, els teus fills, als seus estudiants, o els seus amics sobre el nostre univers meravellós!

Experiències publicades per Rafa Torres

  

Llistes creades per Rafa Torres