Profile image
Xarxa Berga
SEGUEIX
NIVELL EDUCATIU

Educació secundària obligatòria

ESPECIALITAT

Matemàtiques

INTERES PRINCIPAL

Xarxes socials

Matèries d'especialització

Matemàtiques Educació visual i plàstica

Nivells educatius

Educació primària Batxillerat

Interessos generals

La meva bio

Queralt encara no ha omplert la seva experiència

Valoracions associades a Queralt Gonfaus

  

DragonBox Algebra 12+

7,3

DragonBox Algebra 12+ is a must-have tool for students so they can earn better grades and gain confidence in algebra and mathematics. It is based on the award winning game DragonBox Algebra 5+ but covers more advanced topics in mathematics and algebra:* Parentheses* Positive and Negative signs* Addition of Fractions (Common Denominators)* Collection of Like Terms* Factorization* Substitution
DragonBox Algebra 12+ gives players a greater understanding of what mathematics is all about: objects and the relationships between objects.
This educational game targets children from the ages of 12 to 17 but children (or adults) of all ages can enjoy it. Playing doesn’t require supervision, although parents can enjoy playing along with their children and maybe even freshen up their own math skills.
DragonBox Algebra 12+ introduces all these elements in a playful and colorful world appealing to all ages.
The player learns at his/her own pace by experimenting with rules that are introduced gradually. Progress is illustrated with the birth and growth of a dragon for each new chapter.
Dr. Patrick Marchal, Ph.D. in cognitive science, and Jean-Baptiste Huynh, a high school teacher, created DragonBox Algebra 12+ as an intuitive, interative and efficient way to learn algebra.
DragonBox Algebra 12+ is based on a novel pedagogical method developed in Norway that focuses on discovery and experimentation. Players receive instant feedback which differs from the traditional classroom setting where students can wait weeks for feedback. DragonBox Algebra 12+ creates an environment for kids where they can learn, enjoy and appreciate math.
Our previous educational game, DragonBox Algebra 5+ has received many distinctions including the Gold Medal of the 2012 Serious Play Award (USA), the Best Serious game at Bilbao´s Fun and Serious Game Festival and the Best Serious Game at the 2013 International Mobile Gaming Awards. It is also recommended by Common Sense Media where it won the Learn ON award.
Features* 20 progressive chapters (10 learning, 10 training) * 357 puzzles * Basic algebraic rules with which the child can experiment* A focus on minimal instruction encourages creativity and experimentation from the player * Multiple profiles for easy progress control * Dedicated graphics and music for each chapter * Multiple supported languages (English, français, norsk, svenska, dansk, español, 한국어, italiano, português, Deutsch, русский, 简体中文, 繁體中文, suomi, Nederlands, Eesti, Euskara, Türkçe...)DragonBox Àlgebra 12 + és una eina imprescindible per als estudiants, perquè puguin obtenir millors qualificacions i guanyar confiança en àlgebra i matemàtiques. Es basa en el guardonat joc DragonBox Àlgebra 5 +, sinó que abasta temes més avançats en matemàtiques i àlgebra:* Les parèntesis* Els signes positius i negatius* Afegit de fraccions (denominadors comuns)* Col · lecció de termes com* Factorización* Substitució
DragonBox Àlgebra 12 + ofereix als jugadors una major comprensió del que té a veure amb les matemàtiques: els objectes i les relacions entre els objectes.
Aquest joc educatiu adreçat als infants de les edats de 12 a 17 anys, però els nens (o adults) de totes les edats poden gaudir-ne. Joc no requereix supervisió, encara que els pares poden gaudir de jugar amb els seus fills i potser fins i tot refrescar les seves pròpies habilitats matemàtiques.
DragonBox Àlgebra 12 + presenta tots aquests elements en un món lúdic i colorit atractiu per a totes les edats.
El jugador aprèn al seu / seu propi ritme mitjançant l´experimentació amb les normes que s´introdueixen de manera gradual. El progrés es lustra amb el naixement i el creixement d´un drac per cada nou capítol.
Dr Patrick Marchal, Ph.D. en la ciència cognitiva, i Jean-Baptiste Huynh, un professor de secundària, creada DragonBox Àlgebra 12 + com una manera intuïtiva, Interative i eficient d´aprendre àlgebra.
DragonBox Àlgebra 12 + es basa en un mètode pedagògic innovador desenvolupat a Noruega que es centra en el descobriment i l´experimentació. Els jugadors reben informació instantània que es diferencia de la tradicional saló de classes on els estudiants poden esperar setmanes per a la retroalimentació. DragonBox Àlgebra 12 + crea un ambient per als infants, on poden aprendre, gaudir i apreciar les matemàtiques.
El nostre joc educatiu anterior, DragonBox Àlgebra 5 + ha rebut nombroses distincions com la Medalla d´Or del Premi 2012 Serious Play (EUA), el millor joc de Serious Fun i en Serious Game Festival de Bilbao i el millor joc seriós en el 2013 Internacional de Telecomunicacions Mòbils Gaming Awards. També es recomana per Common Sense Media, on va guanyar l´aprendre per premi.
Característiques* 20 capítols progressius (10 learning, 10 de formació)* 357 trencaclosques* Regles algebraiques bàsiques amb què el nen pot experimentar* Un enfocament en la instrucció mínima fomenta la creativitat i l´experimentació en el jugador* Perfils múltiples per al control dels progressos fàcil* Gràfics dedicats i música per a cada capítol* Llengües disponibles Múltiples (Anglès, Francès, Norsk, Svenska, dansk, espanyol, 한국어, Italià, Português, Deutsch, русский, 简体 中文, 繁体 中文, suomi, Nederlands, Eesti, Euskara, Türkçe ...)

Experiències publicades per Queralt Gonfaus

  

Llistes creades per Queralt Gonfaus