Profile image
Institut Dr. Puigvert barcelona
NIVELL EDUCATIU

Educació secundària obligatòria

ESPECIALITAT

Llengua anglesa

INTERES PRINCIPAL

Idiomes

Matèries d'especialització

Nivells educatius

Interessos generals

La meva bio

Pilar encara no ha omplert la seva experiència

Valoracions associades a Pilar Estany

  

Moodle Mobile

6,5

Versió mòbil de l'entorn virtual d'aprenentatge Moodle. Funciona amb llocs Moodle que s'han configurat prèviament

PicPac Stop Motion Pro

7,8

Editor de vídeo i fotografia per generar clips amb la tècnica "time-lapse" i "stop-motion". L'usuari pot capturar imatges per processar-les, o bé, produir els clips a partir d'imatges emmagatzemades. Es pot definir l'interval de captura, la velocitat de reproducció i les diferents opcions d'exportació.

Experiències publicades per Pilar Estany

  

Llistes creades per Pilar Estany