Profile image
Institut Salas i Xandri Sant Quirze del Vallès
NIVELL EDUCATIU

Educació secundària obligatòria

ESPECIALITAT

Matemàtiques

INTERES PRINCIPAL

Càlcul matemàtic

Matèries d'especialització

Nivells educatius

Batxillerat

Interessos generals

La meva bio

Professora de matemàtiques de l'Institut Salas i Xandri, a Sant Quirze del Vallès. Aprenent constantment.

Valoracions associades a Olga Bedós

  

PhotoMath

9

Calculadora intel·ligent que resol operacions matemàtiques mitjançant la captura d'imatges. Possibilitat de resoldre operacions aritmètiques bàsiques, fraccions, logaritmes o equacions lineals.

Experiències publicades per Olga Bedós

  

Llistes creades per Olga Bedós