Profile image
CFA Manuel Sacristán Barcelona
SEGUEIX
NIVELL EDUCATIU

Educació d’adults

ESPECIALITAT

Física i química

INTERES PRINCIPAL

Música (edició)

Matèries d'especialització

Biologia i geologia TIC (Informàtica)

Nivells educatius

Educació secundària obligatòria Batxillerat Cicles formatius de formació professional

Interessos generals

Salut i forma física
Programació
Edició de vídeo
Robòtica
Edició d’imatge
Alimentació

La meva bio

Àngel encara no ha omplert la seva experiència

Valoracions associades a Àngel Pérez Beroy

  

Moodle Mobile

7,8

Versió mòbil de l'entorn virtual d'aprenentatge Moodle. Funciona amb llocs Moodle que s'han configurat prèviament

PhotoMath

8

Calculadora intel·ligent que resol operacions matemàtiques mitjançant la captura d'imatges. Possibilitat de resoldre operacions aritmètiques bàsiques, fraccions, logaritmes o equacions lineals.

Experiències publicades per Àngel Pérez Beroy

  

Llistes creades per Àngel Pérez Beroy