Profile image
Institut Illa de Rodes Roses
SEGUEIX
NIVELL EDUCATIU

Batxillerat

ESPECIALITAT

Economia

INTERES PRINCIPAL

Realitat virtual

Matèries d'especialització

Emprenedoria Economia

Nivells educatius

Educació secundària obligatòria Cicles formatius de formació professional

Interessos generals

Edició de vídeo
Disseny
Xarxes socials

La meva bio

about.me/fnadal

Valoracions associades a Francesc Nadal Rius

  

Sketchfab VR for Cardboard

9,3

Teleport yourself to Rome, hold a beating heart, or walk among dinosaurs. Open Sketchfab VR with Google Cardboard to discover a showcase of explorations through remote places, fantastic creatures, game worlds, cultural heritage, science and other wonders.Sketchfab is the platform to publish and explore a million things in 3D and VR. With a community of over half a million creators, it is the largest library of user generated VR content in the world. We selected some of the best experiences for you - discover them now!Teletransportarte a Roma, mantingui un cor que batega, o caminar entre dinosaures. Obrir sketchfab VR amb Google cartró per descobrir un aparador de les exploracions a través de llocs remots, éssers fantàstics, mons del joc, el patrimoni cultural, la ciència i altres meravelles.Sketchfab és la plataforma per a publicar i explorar un milió de coses en 3D i la realitat virtual. Amb una comunitat de més de mig milió de creadors, és la biblioteca més gran de contingut generat per l´usuari VR al món. Hem seleccionat algunes de les millors experiències per a vostè - a descobrir ara!

Experiències publicades per Francesc Nadal Rius

  

Llistes creades per Francesc Nadal Rius