Profile image
Escola Torrent de Can Carabassa Barcelona
NIVELL EDUCATIU

Educació primària

ESPECIALITAT

Llengua i literatura catalana

INTERES PRINCIPAL

TEA (Trastorns de l’espectre autista)

Matèries d'especialització

Diverses matèries

Nivells educatius

Interessos generals

La meva bio

La meva feina es atendre la diversitat de l'aula.

Valoracions associades a Montserrat Garcia Codina

  

Residus

8,3

Separar els residus és la nostra responsabilitat. I és que fer-ho bé és ben fàcil. Amb aquesta aplicació trobaràs fàcilment on has de llençar cada residu per a reciclar-lo correctament. Fent-ho així, optimitzarem l’eficiència del procés de reciclatge i tractarem millor el medi ambient. La correcta gestió dels residus fa estalviar diners als municipis i a tu.

La recollida selectiva consisteix a recollir separadament les diferents fraccions dels residus municipals amb la finalitat de poder-les reciclar. La recollida selectiva i el reciclatge permeten estalviar recursos escassos i part de l´energia necessària per a la fabricació dels productes.

L´aspecte bàsic de la recollida selectiva és la selecció que els ciutadans i els comerços realitzen dels productes recuperables i que, posteriorment, l´administració s´encarrega de gestionar.

Aquesta aplicació està emmarcada dins la campanya de recollida selectiva “Residu, on vas?” de l´Agència de Residus de Catalunya per tal de conscienciar els ciutadans que dipositin correctament els residus generats a les llars.Separar los residuos es nuestra responsabilidad. Y es que hacerlo bien es muy fácil. Con esta aplicación encontrarás fácilmente dónde tienes que tirar cada residuo para reciclarlo correctamente. Si lo haces así, optimizaremos la eficiencia del proceso de reciclaje y trataremos mejor al medio ambiente. La correcta gestión de los residuos ahorra dinero a los municipios y también a ti.

La recogida selectiva consiste en recoger separadamente las distintas fracciones de los residuos municipales con la finalidad de reciclarlos. La recogida selectiva y el reciclaje permiten ahorrar recursos escasos y parte de la energía necesaria para la fabricación de los productos.

El aspecto básico de la recogida selectiva es la selección que la ciudadanía y los comercios realizan de los productos recuperables y que, posteriormente, la administración se encarga de gestionar.

Esta aplicación está enmarcada dentro de la campaña de recogida selectiva “Residu, on vas?” de la “Agència de Residus de Catalunya” para concienciar a los ciudadanos de que depositen correctamente los residuos generados en sus hogares.

Experiències publicades per Montserrat Garcia Codina

  

Llistes creades per Montserrat Garcia Codina