Profile image
CRP del Vallès Occidental VIII Vallès occidental VIII
NIVELL EDUCATIU

Educació primària

ESPECIALITAT

Descoberta de l'entorn

INTERES PRINCIPAL

Programació

Matèries d'especialització

Nivells educatius

Interessos generals

La meva bio

Montse encara no ha omplert la seva experiència

Valoracions associades a Montse Martín

  

Plickers

7,5

Aplicació per crear qüestionaris dirigida a docents. Els usuaris hi participen a través d'unes targetes amb un codi QR. Les respostes s'emmagatzemen automàticament.

Experiències publicades per Montse Martín

  

Llistes creades per Montse Martín