Profile image
Vedruna-Tona Manlleu
NIVELL EDUCATIU

Educació secundària obligatòria

ESPECIALITAT

Música

INTERES PRINCIPAL

Música (edició)

Matèries d'especialització

Nivells educatius

Interessos generals

La meva bio

Miquel encara no ha omplert la seva experiència

Valoracions associades a Miquel Guiteras Soley

  

MuseScore

8,5

MuseScore és una aplicació útil per a l'edició de partitures musicals que permet cercar partitures i editar-les.

Famous Composers of Classical Music: Portrait Quiz

7,8

In this quiz, you will find pictures of 60 famous music composers: from Baroque era (Johann Sebastian Bach, George Frideric Handel) through Classical (Wolfgang Amadeus Mozart) and Romantic (Richard Wagner) periods till the 20th-century music (George Gershwin, Igor Stravinsky).Choose the game mode: * Spelling quizzes (easy and hard)* Multiple-choice questions* Time game (give as many answers as you can 1 minute)* FlashcardsThe app is translated into 16 languages, including English, German, Italian and many others.En aquesta prova, es troben les imatges de 60 compositors famosos: des d´època barroca (Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Handel) a través de clàssic (Mozart) i els períodes romàntics (Richard Wagner) fins que la música del segle 20 (George Gershwin, Igor Stravinsky).Tria la manera de joc:* Concursos d´ortografia (fàcil i difícil)* Preguntes d´opció múltiple* Temps de joc (donar tantes respostes com sigui possible 1 minut)* Targetes de vocabulariL´aplicació està traduïda a 16 idiomes, incloent Anglès, alemany, italià i molts altres.

Experiències publicades per Miquel Guiteras Soley

  

Llistes creades per Miquel Guiteras Soley