Profile image
Escola Josep Barceló i Matas Calonge
NIVELL EDUCATIU

Educació primària

ESPECIALITAT

TIC (Informàtica)

INTERES PRINCIPAL

Robòtica

Matèries d'especialització

Educació artística: música i dansa

Nivells educatius

Interessos generals

La meva bio

Miquel encara no ha omplert la seva experiència

Valoracions associades a Miquel Galló

  

Experiències publicades per Miquel Galló

  
Experiència participant MLA 2019
Reporteres a l'aula

Reporteres a l'aula

Llistes creades per Miquel Galló