Profile image
Escola Màrius Torres L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
SEGUEIX
NIVELL EDUCATIU

Educació primària

ESPECIALITAT

Llengua anglesa

INTERES PRINCIPAL

Realitat virtual

Matèries d'especialització

Llengua anglesa Educació artística: visual i plàstica Llengua i literatura castellana Llengua i literatura catalana

Nivells educatius

Educació infantil Ensenyaments d'idiomes

Interessos generals

Idiomes
Programació
Geolocalització
Robòtica
Ràdio i TV (producció)
Disseny
Intel·ligències Múltiples
Aplicacions col·laboratives
Expressió oral
Xarxes socials

La meva bio

An English as a Foreign Language and CLIL Teacher to Primary Education aged students with a L1 other than English. Project Based Learning (PBL) is my teaching approach. It engages students in learning knowledge and in the five language skills through an extended inquiry process structured around complex, authentic and carefully designed products and tasks. This approach involves students in design, problem-solving, decision making or investigative and collaborative activities and tasks. It also gives students the opportunity to work relatively autonomously and culminate in realistic products or presentations useful for real-life situations. I am passionate about Educational Apps, innovative teaching tools, Blogging, Web/Graphic design and a Social Media enthusiast. I am also an IT Systems Administrator responsible for the effective maintenance of systems hardware and software and related infrastructure in an Education environment. At the present time, I am introducing Mobile Learning, Gamification and Educative Robotics technology for enhancing teaching and learning in my school. Teacher Trainer on Educational Robotics and Programming.

Valoracions associades a Miguel Angel García Martín

  

ClassDojo

8,8

Aplicació dirigida a la gestió d'un grup d'alumnes dins d'un entorn educatiu. Els professors poden utilitzar aquesta app per donar als seus alumnes reforç de comportaments positius i advertir sobre els aspectes a millorar mitjançant icones representatives. L'administrador disposa de diferents opcions per personalitzar l'entorn.

Experiències publicades per Miguel Angel García Martín

  

Llistes creades per Miguel Angel García Martín