Profile image
Esc. de Música Municipal Manresa
NIVELL EDUCATIU

Ensenyaments artístics i ensenyaments esportius

ESPECIALITAT

Educació artística: música i dansa

INTERES PRINCIPAL

Música (edició)

Matèries d'especialització

Nivells educatius

Interessos generals

La meva bio

Escola Municipal de Música de Sant Joan de Vilatorrada

Valoracions associades a Maria Mercè Font Teixidó

  

DoReMiNotas Read Music

9

DoReMiNotas és una aplicació per aprendre a llegir notes musicals i millorar la seva identificació. Disposa de vàries claus per escollir, i està disponible en diferents idiomes.

Famous Composers of Classical Music: Portrait Quiz

8,3

In this quiz, you will find pictures of 60 famous music composers: from Baroque era (Johann Sebastian Bach, George Frideric Handel) through Classical (Wolfgang Amadeus Mozart) and Romantic (Richard Wagner) periods till the 20th-century music (George Gershwin, Igor Stravinsky).Choose the game mode: * Spelling quizzes (easy and hard)* Multiple-choice questions* Time game (give as many answers as you can 1 minute)* FlashcardsThe app is translated into 16 languages, including English, German, Italian and many others.En aquesta prova, es troben les imatges de 60 compositors famosos: des d´època barroca (Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Handel) a través de clàssic (Mozart) i els períodes romàntics (Richard Wagner) fins que la música del segle 20 (George Gershwin, Igor Stravinsky).Tria la manera de joc:* Concursos d´ortografia (fàcil i difícil)* Preguntes d´opció múltiple* Temps de joc (donar tantes respostes com sigui possible 1 minut)* Targetes de vocabulariL´aplicació està traduïda a 16 idiomes, incloent Anglès, alemany, italià i molts altres.

Experiències publicades per Maria Mercè Font Teixidó

  

Llistes creades per Maria Mercè Font Teixidó