Profile image
CRP del Baix Penedès Torredembarra
SEGUEIX
NIVELL EDUCATIU

Educació primària

ESPECIALITAT

Llengua anglesa

INTERES PRINCIPAL

Idiomes

Matèries d'especialització

Llengua castellana i literatura Llengua anglesa TIC (Informàtica) Llengua i literatura catalana

Nivells educatius

Tots

Interessos generals

Còmics
Viatges
Edició de vídeo
Geolocalització
Realitat virtual
Edició d’imatge
Codis QR

La meva bio

Mestra de primària i formadora EOI i de mestres compartint experiències i propostes didàctiques en Anglès amb l'ús de les noves tecnologies i metodologies- recursos a l'aula.Participant a publicacions dedicades a l'educació i ponent en diferents àmbits.

Valoracions associades a maria luisa forjan arce

  

VivaVideo: Free Video Editor

9

Editor de vídeo amb múltiples efectes i recursos per crear composicions audiovisuals. Els videos es poden exportar i compartir directament a xarxes socials.

PicPlayPost - Video Collage

8

PicPlayPost®:Video Collage Maker With Videos, Gifs, Photos and MusicMixcord™ presents PicPlayPost® a photo, gif, and video collage maker with music.Inspiring Story Tellers Around The WorldWith Videos, GIFs, Photos, and Music
***To create Acapella videos use our new app "Acapella from PicPlayPost" which was specially designed for making a cappella videos - search for it and download on Google Play!***
Video collage maker with music for Instagram, Vine and Facebook. Tag your posts with #PicPlayPost for a chance to be featured on our official Instagram, Facebook and Vine account
PicPlayPost is the first all in one video collage maker with music, gif maker, with editing tools that delivers you a full suite of customization options to build unbelievable photo, gif and video collages for Instagram, Facebook, Tumblr, YouTube and other social networks.
✰ Key Features Include:
✓ Create video collages with up to 6 GIFs, videos. 5 minutes (pro) video trimmer available with in-app purchase.✓ Acapella maker - use your camera app to record your singing and then import the videos into the frame ✓ GIF maker - make gifs, gif collages, gif videos, gif edits using the "More" > "Save as Gif" option on Share screen✓ Personalize your video collage with your own watermark and color fonts (In-app purchase)✓ Access music downloaded to your device (SD card, etc)✓ Trim the segment of the video or song you want to import✓ Create #MusicPhotos by adding music to a static image(s)✓ 48 fully adjustable frames✓ Video collage maker with a variety of frames ratios: 1:1, 2:3, 3:2, 4:3, 3:4, 16:9 ratios✓ 72 stunning background patterns✓ Adjust placement with easy drag and drop✓ Support free (any angles) rotation of image/video inside frames.✓ Change border width and add rounded edges✓ Placement & adjustments designed and optimized for phones and tablets✓ Supports Android OS 4.1 or higher✓ Share your story via social media (Instagram, Vine, YouTube, Tumblr, Facebook, KakaoTalk, OK, VK, WeChat, LINE, kik, Messenger, QQ), Email, SMS, etc.✓ Help/FAQ section. Many issues you encounter can easily be resolved by reviewing the Help/FAQ
Follow us onInstagram: PicPlayPostTwitter: @PicPlayPostFacebook: PicPlayPost Vine: @PicPlayPost
PicPlayPost video collage maker with music is downloaded and used by millions including Starbucks, Mashable, ABCFamily, UFC, A-list celebrities, teachers, bloggers (fashion, fitness, food), musicians, acapella singers and Instagrammers ALL around the world.PicPlayPost®:Collage Video MakerAmb vídeos, gif, fotos i músicaMixcord ™ presenta PicPlayPost® una foto, gif, i el fabricant de vídeo collage amb la música.Inspirant narradors Al voltant del MónAmb Videos, GIF, fotos i música
*** Per crear vídeos Acapella utilitzen la nostra nova aplicació "Acapella de PicPlayPost", que va ser especialment dissenyat per a la fabricació d´un cappella vídeos - recerca d´ella i descàrrega a Google Play ***
collage maker vídeo amb música per Instagram, Parra i Facebook. Etiqueta els teus missatges amb #PicPlayPost per l´oportunitat per a ser presentat en el nostre oficial d´Instagram, Facebook i compte de la vinya
PicPlayPost és el primer tot en el fabricant de collage d´un vídeo amb música, fabricant de gif, amb eines d´edició que ofereix una gamma completa d´opcions de personalització per crear increïbles fotos, gif i vídeo collages per Instagram, Facebook, Tumblr, YouTube i altres xarxes socials.
✰ Les característiques clau inclouen:
✓ Crear collages de vídeo amb fins a 6 GIF, vídeos. 5 minuts de tall (pro) de vídeo disponible amb la compra dins de l´aplicació.✓ fabricant de Acapella - utilitzi el seu aplicació de la càmera per gravar el seu cant i després importar els vídeos en el marc de✓ fabricant de gif - fer gifs, collages, vídeos gif gif, gif edicions utilitzant l´opció "Més"> "Desa com GIF" a la pantalla de Compartir✓ Personalitza el teu vídeo collage amb la seva pròpia marca d´aigua i fonts de colors (In-App Purchase)✓ Accés a la música descarregada en el dispositiu (targeta SD, etc)✓ Retall el segment del vídeo o una cançó que voleu importar✓ Crear #MusicPhotos mitjançant l´addició de música a una imatge estàtica (s)✓ 48 fotogrames totalment ajustables✓ fabricant de collage de vídeo amb una varietat de relacions de marcs: 1: 1, 2: 3, 3: 2, 4: 3, 3: 4, 16: 9✓ 72 impressionants patrons de fons✓ Ajust la col·locació fàcil d´arrossegar i deixar anar✓ Suport lliures (els angles de rotació) de la imatge / vídeo dins dels marcs.✓ Modificar l´ample de la frontera i afegir vores arrodonides✓ Col·locació i ajustos dissenyat i optimitzat per a mòbils i tauletes✓ Compatible amb sistema operatiu Android 4.1 o superior✓ Comparteixi la seva història a través dels mitjans socials (Instagram, Parra, YouTube, Tumblr, Facebook, KakaoTalk, OK, VK, WeChat, LINE, Kik, Messenger, QQ), correu electrònic, SMS, etc.✓ Ajuda / Preguntes secció. Molts dels problemes que trobo poden ser fàcilment resolts mitjançant la revisió de l´Ajuda / Preguntes
Segueix-nos a Instagram: PicPlayPostTwitter: @PicPlayPostFacebook: PicPlayPostVaig venir: @PicPlayPost
PicPlayPost fabricant de vídeo collage amb la música és descarregat i utilitzat per milions com Starbucks, Mashable, ABC Family, UFC, celebritats de la llista A, els mestres, els bloggers (moda, fitness, alimentació), músics, cantants a capella i Instagrammers a tot el món.

How to Draw - Easy Lessons

9,3

Learn to draw with How to Draw! Like a personal art teacher, it will teach you how to draw dozens of different objects and create amazing pictures.• EASY: you don´t need any special skills, just start drawing• INTERESTING: try different styles of drawings• FUNNY: now you can draw nice animals, or cartoon characters or cars and more• self-teaching (educational)
Main features:• the app includes lots of drawings such as: cartoon characters, animals, cars, dragons, planes, flowers, and much more!• each drawing is divided into a number of steps which are easy to follow.• starting from a few lines, you’ll end up with a complete picture.• You can create your own drawing and draw right on the screen.• parents can use it to give drawing lessons to their kids.
The next permissions:
• android.permission.INTERNET, • android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE
used for showing and maintance ads only
• android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE
used for saving your own drawings onlyAprèn a dibuixar amb Com dibuixar! Igual que un professor d´art personal, que li ensenyarà com dibuixar dotzenes de diferents objectes i crear imatges sorprenents.• FÀCIL: vostè no necessita cap habilitat especial, simplement començar a dibuixar• INTERESSANT: provar diferents estils de dibuixos• DIVERTIT: ara vostè pot dibuixar animals bonics, o personatges de dibuixos animats o els cotxes i més• auto-ensenyament (educació)
Característiques principals:• l´aplicació inclou una gran quantitat de dibuixos com: personatges de dibuixos animats, animals, cotxes, dracs, avions, flors i molt més!• cada dibuix es divideix en una sèrie de passos que són fàcils de seguir.• a partir d´unes poques línies, que acabarà amb una imatge completa.• Vostè pot crear el seu propi dibuix i dibuixar directament a la pantalla.• Els pares poden utilitzar per donar classes de dibuix per als seus fills.
Els següents permisos:
• android.permission.INTERNET,• android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE
 utilitzat per mostrar i maintance anuncis només
 • android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE
 utilitzada per guardar els teus propis dibuixos només

Experiències publicades per maria luisa forjan arce

  

Llistes creades per maria luisa forjan arce