Profile image
Institut Ferran Casablancas Sabadell
NIVELL EDUCATIU

Educació secundària obligatòria

ESPECIALITAT

Tecnologia

INTERES PRINCIPAL

Robòtica

Matèries d'especialització

Nivells educatius

Interessos generals

La meva bio

Manel encara no ha omplert la seva experiència

Valoracions associades a Manel Escanes

  

Google Classroom

8,8

Entorn de comunicació dissenyat per a la gestió i organització del grup-classe. Tant docents com estudiants poden fer el seguiment del procés de treball. L'accés està disponible per a qualsevol usuari de Google Apps per a educació.

Experiències publicades per Manel Escanes

  

Llistes creades per Manel Escanes