Profile image
Lestonnac Barcelona
NIVELL EDUCATIU

Educació secundària obligatòria

ESPECIALITAT

TIC (Informàtica)

INTERES PRINCIPAL

Sense especificar

Matèries d'especialització

Diverses matèries TIC (Informàtica)

Nivells educatius

Batxillerat

Interessos generals

La meva bio

Magdala encara no ha omplert la seva experiència

Valoracions associades a Magdala Salvà Ribas

  

Desmos Graphing Calculator

10

Calculadora gràfica per dibuixar línies, paràbol·les, derivades, sèries de Fourier, entre d'altres

Experiències publicades per Magdala Salvà Ribas

  

Llistes creades per Magdala Salvà Ribas