Profile image
Escola Enric Casassas Sabadell
NIVELL EDUCATIU

Educació primària

ESPECIALITAT

Matemàtiques

INTERES PRINCIPAL

Programació

Matèries d'especialització

Nivells educatius

Interessos generals

La meva bio

M Rosa encara no ha omplert la seva experiència

Valoracions associades a M Rosa Vilar Riera

  

Experiències publicades per M Rosa Vilar Riera

  
Experiència participant MLA 2019
Raonament tridimensional mitjançant un videojoc

Raonament tridimensional mitjançant un videojoc

Llistes creades per M Rosa Vilar Riera