Profile image
Departament d'Ensenyament Lleida
NIVELL EDUCATIU

Educació primària

ESPECIALITAT

Diverses matèries

INTERES PRINCIPAL

Trastorns d’aprenentatge / Dislèxia

Matèries d'especialització

Nivells educatius

Interessos generals

Intel·ligències Múltiples
Educació infantil
Expressió oral
Resolució de problemes
Trastorns del llenguatge (TEL)
TEA (Trastorns de l’espectre autista)
Discapacitat visual / auditiva / motriu
Càlcul matemàtic

La meva bio

Sóc Mestra d'educació Especial treballo en una escola pública a Tàrrega com a mestra de Pedagogia Terapèutica.

Valoracions associades a LAURA GAMERO

  

ASTROMAT LITE Cálculo con Pipo

6,5

Conjunt de jocs de l'àmbit de les matemàtiques per a què els més consolidin l'aprennetatge de les operacions aritmètiques bàsiques.

Experiències publicades per LAURA GAMERO

  

Llistes creades per LAURA GAMERO