Profile image
Institut Badalona VII Badalona
SEGUEIX
NIVELL EDUCATIU

Educació secundària obligatòria

ESPECIALITAT

Tecnologia

INTERES PRINCIPAL

Programació

Matèries d'especialització

Tecnologia

Nivells educatius

Batxillerat

Interessos generals

La meva bio

Jordi encara no ha omplert la seva experiència

Valoracions associades a Jordi Villar

  

MIT AI2 Companion

8

Aplicació que escaneja el codi QR que genera MIT App Inventor per instal·lar o executar els projectes des del dispositiu mòbil

Experiències publicades per Jordi Villar

  

Llistes creades per Jordi Villar