Profile image
Institut Lluís Companys Tordera
NIVELL EDUCATIU

Educació secundària obligatòria

ESPECIALITAT

Matemàtiques

INTERES PRINCIPAL

Càlcul matemàtic

Matèries d'especialització

Nivells educatius

Interessos generals

La meva bio

Jordi encara no ha omplert la seva experiència

Valoracions associades a Jordi Martí Jordà

  

PhotoMath

9

Calculadora intel·ligent que resol operacions matemàtiques mitjançant la captura d'imatges. Possibilitat de resoldre operacions aritmètiques bàsiques, fraccions, logaritmes o equacions lineals.

Experiències publicades per Jordi Martí Jordà

  

Llistes creades per Jordi Martí Jordà