Profile image
Escola Mossèn Jacint Verdaguer Girona
NIVELL EDUCATIU

Educació secundària obligatòria

ESPECIALITAT

Tecnologia

INTERES PRINCIPAL

Robòtica

Matèries d'especialització

Nivells educatius

Interessos generals

La meva bio

Joan encara no ha omplert la seva experiència

Valoracions associades a Joan Collet Oms

  

Blynk - Arduino, ESP8266, RPi

6,8

Aquesta app permet controlar microordinadors Arduino, ESP8266, ESP-12, NodeMCU, Particle Photon i Raspberry Pi mitjançant la connexió a Internet del telèfon mòbil o amb Bluetooth. Permet crear interfícies amb botons, manetes, gràfiques i altres elements. Els projectes poden ser compartits molt fàcilment.

Experiències publicades per Joan Collet Oms

  

Llistes creades per Joan Collet Oms