Profile image
Escola Les Ciències
NIVELL EDUCATIU

Educació primària

ESPECIALITAT

Música

INTERES PRINCIPAL

Música (edició)

Matèries d'especialització

Nivells educatius

Interessos generals

La meva bio

Joan encara no ha omplert la seva experiència

Valoracions associades a Joan Coll

  

ClassDojo

9

Aplicació dirigida a la gestió d'un grup d'alumnes dins d'un entorn educatiu. Els professors poden utilitzar aquesta app per donar als seus alumnes reforç de comportaments positius i advertir sobre els aspectes a millorar mitjançant icones representatives. L'administrador disposa de diferents opcions per personalitzar l'entorn.

Experiències publicades per Joan Coll

  

Llistes creades per Joan Coll