Profile image
Labouré Barcelona
SEGUEIX
NIVELL EDUCATIU

Educació secundària obligatòria

ESPECIALITAT

Llengua anglesa

INTERES PRINCIPAL

Xarxes socials

Matèries d'especialització

Llengua catalana i literatura Cultura i valors ètics Filosofia

Nivells educatius

Interessos generals

La meva bio

Gemma encara no ha omplert la seva experiència

Valoracions associades a Gemma Martinez Bravo

  

Experiències publicades per Gemma Martinez Bravo

  
Experiència participant MLA 2019
Fem-ho bé!

Fem-ho bé!

Experiència participant MLA 2019
Fem-ho bé!

Fem-ho bé!

Llistes creades per Gemma Martinez Bravo