Profile image
Universitat de Vic Vic Futur Docent
ESPECIALITAT

Descoberta de l'entorn

INTERES PRINCIPAL

Educació infantil

Matèries d'especialització

Interessos generals

La meva bio

Desiree encara no ha omplert la seva experiència

Valoracions associades a Desiree Rodriguez

  

Kahoot!

7,5

Controlador per participar als jocs de Kahoot, una plataforma d'aprenentatge basada en jocs de preguntes i respostes. Kahoot permet que tant docents com alumnes investiguin, creïn, col·laborin i comparteixin coneixement a través d'un procés de gamificació.

Experiències publicades per Desiree Rodriguez

  

Llistes creades per Desiree Rodriguez