Profile image
Escola Carme Guasch i Darné FIGUERES
NIVELL EDUCATIU

Educació primària

ESPECIALITAT

Diverses matèries

INTERES PRINCIPAL

Trastorns d’aprenentatge / Dislèxia

Matèries d'especialització

Nivells educatius

Interessos generals

La meva bio

Hola em dic Carol i treballo com a mestra d'Educació Especial a l'USEE de l'escola Carme Guasch i Darné de Figueres. M'encanta la meva feina! Aquí va l'enllaç al bloc:

Valoracions associades a CAROLINA TRESCASTRO BERNABEU

  

Verbalizer Lite - Video Maker

8,5

Verbalizer Lite és un editor de vídeos que funciona afegint els llavis i la veu de l'usuari a sobre de qualsevol imatge. L'aplicació disposa de diferents tonalitats de veu, permetent modificar la veu de l'usuari. Un cop editat, el vídeo pot ser compartit.

Jigsaw Puzzle Maker for Kids

9

Kids can now easily make their own puzzles from photos with Puzzle Maker for Kids: Create Your Own Jigsaw Puzzles from Pictures!Do your kids love taking pictures? Do they love puzzles too? Look no further. Puzzle Maker for Kids: Create Your Own Jigsaw Puzzles is a fun puzzle game for toddlers, preschoolers, and kids from ages 1 to 6.Your child can now easily make a puzzle out of anything they want! They simply tap a puzzle and take a picture. Anything that they love such as toys, cars, animals, trucks, bugs, dinosaurs, and even you can become a puzzle. The app allows for twenty different child and toddler friendly, jigsaw-style puzzles with options to change the number of pieces and remove other helpers. The puzzles start off easy to play and get more challenging as they change the settings- perfect for the little one in your life who loves puzzles!Please note that this is the free version of the app. The free version includes four puzzles to use. You can unlock 16 more, the ability to change the number of pieces, and the ability to delete puzzles via one in-app purchase for the full version.Features:* Fun, creative graphics by illustrator Jenny Tiffany.* 20 different puzzles to create!* Positive encouragement.* Fun interactive stars or bubbles to pop at the end of each puzzle!* Choose your own difficulty! Increase the number of pieces from 9 up to 24 as your child´s fine motor and spatial skills improve!* Easy for kids to use and control.Els nens ara poden fer fàcilment els seus propis trencaclosques a partir d´imatges amb Trencaclosques Maker per a nens: Creu el seu propi trencaclosques de quadres!Els seus fills els encanta fer fotos? ¿Estimen trencaclosques també? No busqui més. Trencaclosques Maker per a nens: Creu el seu propi trencaclosques és un joc de trencaclosques de la diversió per als nens petits, preescolars i nens entre les edats d´1 a 6.El seu fill ara pot fàcilment fer un trencaclosques de el que vulguin! Ells només han de tocar un trencaclosques i fer una foto. Qualsevol cosa que els encanta, com ara joguines, cotxes, animals, camions, insectes, dinosaures, i fins i tot poden arribar a ser un trencaclosques. L´aplicació permet a vint nen i nen amigable diferent, trencaclosques d´estil de trencaclosques amb opcions per canviar el nombre de peces i eliminar altres ajudants. Els trencaclosques comencen fàcil de jugar i obtenir més desafiant a mesura que canvien la perfecta settings- per al petit en la seva vida que estima trencaclosques!Tingueu en compte que aquesta és la versió gratuïta de l´aplicació. La versió gratuïta inclou quatre trencaclosques per al seu ús. Pot desbloquejar 16 més, la capacitat de canviar el nombre de peces, i la capacitat d´eliminar els puzles a través d´una compra a aplicació per a la versió completa.Característiques:* Diversió, gràfics creatius de l´il·lustrador Jenny Tiffany.* 20 puzles diferents per crear!* Ànim positiu.* Estrelles o bombolles interactives divertides per esclatar al final de cada trencaclosques!* Trii la seva pròpia dificultat! Augmentar el nombre de peces a partir de 9-24, com la motricitat fina del nen i les habilitats espacials milloren!* Fàcil d´usar per als nens i el control.

Kahoot!

9,5

Controlador per participar als jocs de Kahoot, una plataforma d'aprenentatge basada en jocs de preguntes i respostes. Kahoot permet que tant docents com alumnes investiguin, creïn, col·laborin i comparteixin coneixement a través d'un procés de gamificació.

Experiències publicades per CAROLINA TRESCASTRO BERNABEU

  

Llistes creades per CAROLINA TRESCASTRO BERNABEU