Profile image
Institut Gaudí Reus
NIVELL EDUCATIU

Educació secundària obligatòria

ESPECIALITAT

Tecnologia

INTERES PRINCIPAL

Resolució de problemes

Matèries d'especialització

Nivells educatius

Interessos generals

La meva bio

Cèlia encara no ha omplert la seva experiència

Valoracions associades a Cèlia Miró Ferré

  

Kahoot!

10

Controlador per participar als jocs de Kahoot, una plataforma d'aprenentatge basada en jocs de preguntes i respostes. Kahoot permet que tant docents com alumnes investiguin, creïn, col·laborin i comparteixin coneixement a través d'un procés de gamificació.

Experiències publicades per Cèlia Miró Ferré

  

Llistes creades per Cèlia Miró Ferré