Profile image
Escola Herois del Bruc Igualada
NIVELL EDUCATIU

Educació primària

ESPECIALITAT

Comunicació i llenguatge

INTERES PRINCIPAL

TEA (Trastorns de l’espectre autista)

Matèries d'especialització

Nivells educatius

Interessos generals

La meva bio

Anna encara no ha omplert la seva experiència

Valoracions associades a Anna Solé Bergé

  

Araword

8,5

AraWord és un processador de texts de lliure distribució que permet l'escriptura simultània de text i pictogrames, facilitant l'elaboració de materials de comunicació augmentativa i de recursos curriculars accessibles

Comic Strip Creator

8

Editor per crear tires còmiques, en el qual l'usuari té diferents opcions sobre l'expressivitat dels personatges i altres elements de la tira. Possibilitat d'exportar i compartir les produccions amb altres usuaris.

Experiències publicades per Anna Solé Bergé

  

Llistes creades per Anna Solé Bergé