Profile image
Altres Barcelona
NIVELL EDUCATIU

Tots

ESPECIALITAT

Diverses matèries

INTERES PRINCIPAL

Música (edició)

Matèries d'especialització

Nivells educatius

Tots

Interessos generals

Còmics
Programació
Realitat virtual
Trastorns d’aprenentatge / Dislèxia

La meva bio

Albert encara no ha omplert la seva experiència

Valoracions associades a Albert Forn

  

WorkFlowy

8

☛ WorkFlowy is the world´s best tool for taking notes and making lists. ☚ Simple to use, but incredibly powerful, WorkFlowy can help you manage all the information in your life.
♥ SLATE MAGAZINE ♥ writes ... ″This app is the easiest, best-designed, and most-flexible note-taker I’ve ever come across, and it solves many of the problems I’ve had with other software ... It has become my go-to place for storing and keeping track of everything—not just to-dos and grocery lists, but my ideas for articles, all the notes I gather while reporting, all the tasks I need to do for those articles, and even all of the stuff I’m gathering for a book I’m working on.″
⦿ FEATURES ⦿ ➜ Infinitely nested lists ➜ Zoom in on any sub-list ➜ Tag and filter list items ➜ Beautiful interface on your computer ➜ Full offline functionality ➜ Automatic syncing between your phone, tablet and computer ➜ Collaborate with others ➜ Add notes to any list item ➜ Simply tap to edit ➜ Quick expand and collapse lists ➜ Mark items as complete ➜ Full text search ➜ Much, much more
WorkFlowy is like a notepad with super powers. Learn how to use it, you´ll thank us later.☛ WorkFlowy és la millor eina del món per prendre notes i fer llistes. ☚Fàcil d´usar, però increïblement potent, WorkFlowy pot ajudar a gestionar tota la informació en la seva vida.
♥ ♥ PISSARRA REVISTA escriu ..."Aquesta aplicació és la més fàcil, millor dissenyat i més flexible que pren apunts m´he trobat, i que resol molts dels problemes que he tingut amb altres programes ... S´ha convertit en el meu lloc anar de per emmagatzemar i fer el seguiment de tot, no només les tasques pendents i les llistes de la compra, però les meves idees per a articles, totes les notes que es reuneixen en informar, totes les tasques que he de fer per als articles, i fins i tot totes les coses jo " estic reunint per a un llibre que estic treballant ".
CARACTERÍSTIQUES ⦿ ⦿➜ llistes Infinitament niats➜ Feu zoom en qualsevol sub-llista➜ Etiquetatge d´elements i de la llista de filtre➜ Bella interfície en el seu ordinador➜ funcionalitat completa sense connexió➜ La sincronització automàtica entre el telèfon, la tauleta i l´ordinador➜ Col · laborar amb els altres➜ Afegir notes a qualsevol element de la llista➜ només has de clicar per editar➜ expandir ràpida i contraure llistes➜ Marqueu els articles com completa➜ recerca de text complet➜ Molt, molt més
WorkFlowy és com un bloc de notes amb superpoders. Apreneu com usar-lo, vostè ens agrairà més tard.

Experiències publicades per Albert Forn

  

Llistes creades per Albert Forn