Profile image
Institut Jaume Vicens Vives Girona
SEGUEIX
NIVELL EDUCATIU

Educació secundària obligatòria

ESPECIALITAT

Matemàtiques

INTERES PRINCIPAL

Disseny

Matèries d'especialització

Matemàtiques Emprenedoria

Nivells educatius

Cicles formatius de formació professional

Interessos generals

Fotografia
Idiomes
Viatges
Programació
Edició de vídeo
Edició d’imatge
Intel·ligències Múltiples
Xarxes socials
Càlcul matemàtic

La meva bio

Apart de la meva experiència docent, principalment a la Formació Professional de Grau Mig i Grau Superior disposo d'experiència en el camp de l'Enginyeria i la Indústria. Durant els últims anys m'he dedicat també a tot el que té a veure amb l'Emprenedoria i també al món digital. Des de fa uns anys col·laboro com a coordinador a un programa d'emprenedoria anomenat Yuzz en que es fomenta l'esperit emprenedor juntament amb les noves tecnologies. Tanmateix intento llegir el màxim que puc sobre noves tecnologies i estar al dia amb companys que estan amb varies empreses tecnològiques. Disposo de dos anys presidint UdG Alumni i aprenent molt sobre el món universitari i la gestió de personal.

Valoracions associades a Albert Falgueras Xarbau

  

Quadern del Professor Additio

10

Additio és un quadern de notes per a professors que permet gestionar el dia a dia de les classes sense necessitat de connexió a Internet. El professor pot crear quaderns de notes, realitzar càlculs de mitjanes de forma senzilla, gestionar l’assistència dels alumnes i realitzar la teva planificació de cada classe de forma diària o setmanal.

Trello - Organize Anything

8,8

Aplicació que permet generar taulers amb contingut de diferent format (text, fitxers, imatges, documents, vincles externs,...) per organitzar informació i compartir amb altres usuaris

Coursera

9,5

Coursera és una aplicació que connecta amb cursos gratuïts en línia de les universitats i institucions educatives més importants. Permet participar a cursos o simplement visitar-los. Abasta tots els àmbits i matèries, i permet entrar als cursos en qualsevol moment. Els cursos consisteixen en documentació i lectures així com xerrades en vídeo.

Prezi

8,5

Una aplicació que serveix per a qualsevol matèria. Podem crear presentacions dinàmiques amb efecte de moviment. Permet moltes plantilles i efectes. La presentació s'emmagatzema a l'entorn Prezi i es pot veure des de qualsevol dispositiu.

Evernote

8,3

Evernote és un espai de treball que permet sincronitzar les nostres tasques amb tots els nostres dispositius. Permet escriure notes, crear llistes, organitzar els nostres favorits i compartir l’experiència amb altres en temps real. Podem emmagatzemar arxius i etiquetar tot allò que hi tenim.

MyScript Calculator - Calculadora de escritura manual

8,5

My Script Calculator és una calculadora amb reconeixement d’escriptura. Podem escriure xifres i símbols d’operacions de càlcul simple (suma, resta, multiplicació, divisió, arrel, potència, trencat) i l’aplicació calcula el resultat. La imatge del càlcul es pot exportar i compartir.

Mathway

7

Eina per resoldre problemes i exercicis de matemàtiques a diversos nivells; operacions aritmètiques bàsiques, àlgebra, trigonometria, estadística, química,...

WeTransfer

8,3

Aplicació per compartir fotografies i vídeo a través d'un enllaç que s'envia al correu electrònic. WeTransfer permet compartir-ho gratuïtament fins a 10GB

Khan Academy: tú puedes aprender cualquier cosa

9

Khan Academy permet aprendre nocions i conceptes de moltes matèries mitjançant més de 5000 vídeos i 150.000 articles i exercicis interactius amb correcció instantània i ajudes pas a pas. L’aplicació permet descarregar vídeos per veure’ls en local.

Dropbox

7,5

La versió mòbil de Dropbox permet fer les mateixes tasques que la versió web: és un espai on guardar fitxers i carpetes al núvol. Podem accedir a aquests arxius des de qualsevol dispositiu.

Free Graphing Calculator

7

Free Graphing Calculator es una calculadora científica amb grans possibilitats de fer gràfiques. Permet representar diferents gràfiques en una mateixa pantalla i amb simples ampliacions veure la trajectòria d'aquestes. Apart de les gràfiques que es el seu fort també disposa d'una calculadora científica, un conversor d'unitats i una biblioteca de constants.

Desmos Graphing Calculator

9,3

Explore math with Desmos! Plot functions, create tables, add sliders, animate your graphs, and more -- all for free.

At Desmos, we imagine a world of universal math literacy and envision a world where math is accessible and enjoyable for all students. We believe the key is learning by doing.

To achieve this vision, we’ve started by building the next generation of the graphing calculator. Using our powerful and blazingly-fast math engine, the calculator can instantly plot any equation, from lines and parabolas up through derivatives and Fourier series. Sliders make it a breeze to demonstrate function transformations. It´s intuitive, beautiful math. And best of all: it´s completely free.

Features:

Graphing: Plot polar, cartesian, or parametric graphs. There’s no limit to how many expressions you can graph at one time - and you don’t even need to enter expressions in y= form!

Sliders: Adjust values interactively to build intuition, or animate any parameter to visualize its effect on the graph

Tables: Input and plot data, or create an input-output table for any function

Statistics: Find best-fit lines, parabolas, and more.

Zooming: Scale the axes independently or at the same time with the pinch of two fingers, or edit the window size manually to get the perfect window.

Points of Interest: Touch a curve to show maximums, minimums, and points of intersection. Tap the gray points of interest to see their coordinates. Hold and drag along a curve to see the coordinates change under your finger.

Scientific Calculator: Just type in any equation you want to solve and Desmos will show you the answer. It can handle square roots, logs, absolute value, and more.

Inequalities: Plot cartesian and polar inequalities.

Offline: No internet access required.

Visit www.desmos.com to learn more and to see the free online version of our calculator.

Strava GPS Correr Ciclismo

9

Strava es una App esportiva que serveix per a registrar totes les activitats que esportives que fem. Amb l'ajuda del GPS i amb el processat de dades, permet obtenir una serie de dades importants que resumiran perfectament la nostra activitat esportiva. Permet una gran interactivitat social ja que l'App està pensada per compartir totes les sortides esportives.

Easy stop-motion Studio - Introducción a la animación

9

Editor de dibuixos animats per iniciar-se en el món de l'animació. L'usuari produeix els seus curtmetratges d'animació, a partir de figures, colors i plantilles predefinides. Possibilitat de compartir les creacions amb altres usuaris.

8mm for iPad

7,8

Aplicació de vídeo que converteix el dispositiu mòbil en una càmera de 8 mm. L'app incorpora els efectes visuals propis d'aquesta tipologia de format.

FX Math Solver

9,5

Aplicació que assisteix l'estudiant en la resolució de problemes matemàtics. Incorpora funcionalitats de calculadores gràfiques i científiques. FX Math Solver permet visualitzar la seqüència de resolució.

FX Algebra Solver

9

Aplicació que assisteix l'estudiant en la resolució de problemes d'Àlgebra. Incorpora funcionalitats de calculadores gràfiques i científiques. FX Algebra Solver permet visualitzar la seqüència de resolució.

Experiències publicades per Albert Falgueras Xarbau

  

Llistes creades per Albert Falgueras Xarbau