Edició d'imatge
Apps per editar imatges i enriquir-les amb text o altres elements gràfics Col·lecció d'aplicacions per treballar l'edició d'imatges de forma intuïtiva i fomentar la creativitat dels alumnes
0
0
Edició d'imatge

Canva - Graphic Design & Photo Editing

Canva permet combinar imatges de la nostra biblioteca o de la pròpia biblioteca de Canva amb text en...

8,9
6 Ava.
1 Exp.

Fyuse - Fotos 3D

Aplicació de fotografia 3D. És tan senzill com fer un petit vídeo donant mitja volta a un objecte i...

8,5
1 Ava.
-- Exp.

YAKiT Kids

Yakit Kids permet donar vida a fotografies tot afegint objectes i elements per decorar-les. Podem...

8,3
3 Ava.
-- Exp.

Storehouse

Storehouse permet crear històries a partir d'imatges, vídeos i text en una disposició vertical. Podem...

8,5
1 Ava.
1 Exp.

PicsArt Photo Studio

Editor de fotografia per a dispositius mòbils amb diferents tipus de màscares, efectes, filtres,...

6,7
3 Ava.
1 Exp.

Phoster

Aplicació de disseny per crear cartells digitals, pósters, targetes de presentació, díptics, tríptics...

8,6
2 Ava.
1 Exp.

Over

Over és un editor d’imatges que permet enriquir aquestes amb texts de diferents dissenys i...

7,5
1 Ava.
-- Exp.