ClassDojo

Aplicació dirigida a la gestió d'un grup d'alumnes dins d'un entorn educatiu. Els professors poden...

9,2
10 Ava.
1 Exp.

Residus

Separar els residus és la nostra responsabilitat. I és que fer-ho bé és ben fàcil. Amb aquesta...

8,3
5 Ava.
1 Exp.

Kahoot!

Controlador per participar als jocs de Kahoot, una plataforma d'aprenentatge basada en jocs de...

9,1
52 Ava.
3 Exp.

9 Apps

Socrative Student

Aquesta aplicació funciona amb Socrative Teacher. Socrative Student és l'aplicació que l'alumnat...

7,9
3 Ava.
-- Exp.

iComponent

Aplicació dirigida a aficionats i estudiants d'electrònica. L'objectiu de l'app és ajudar en...

7,5
1 Ava.
-- Exp.

35 Apps

Khan Academy: tú puedes aprender cualquier cosa

Khan Academy permet aprendre nocions i conceptes de moltes matèries mitjançant més de 5000 vídeos i...

8,2
4 Ava.
1 Exp.

3D Brain

Descobreix com funciona cada regió del cervell, què passa quan és danyada i com l'afecta una malaltia...

8,1
3 Ava.
-- Exp.

LikeThat Jardín – Identificación de flores

Aplicació de cerca visual que permet fer fotografies per identificar flors o obtenir informació...

8,8
1 Ava.
-- Exp.

Los ácidos inorgánicos, iones y sales

És una aplicació per comprovar el nivell de coneixement que tenen els alumnes en la formulació...

6,3
1 Ava.
-- Exp.

ACcircuits1

Aplicació que mostra com s'apliquen tècniques d'anàlisi de circuits com KCL, KVL. Permet veure tota...

5,8
1 Ava.
-- Exp.

Haiku Deck - Creador de presentaciones y diapositivas con bonitas tablas y gráficas

Haiku Deck és una aplicació que permet crear presentacions per desenvolupar idees, transmetre...

8,5
2 Ava.
-- Exp.