Inclusió digital
Aplicacions inclusives per a dispositius mòbils Mostra d'aplicacions per a dispositius mòbils que tenen en compte els beneficis de la inclusió digital
1
0
Inclusió digital

Tinkercad

Editor per dissenyar en 3D a partir de formes bàsiques i formes generades per la comunitat de...

8,8
8 Ava.
6 Exp.

Read&Write for Google Chrome™

Wonderfully intuitive and easy-to-use, Read&Write for Google Chrome™ provides personalized support to...

8,3
2 Ava.
1 Exp.