Comparteix a Classroom

Recurs associat a Google Classroom per compartir contingut web entre professors i alumnes.

8,8
3 Ava.
2 Exp.

Google Docs

Aplicació de Google per crear, editar i compartir documents. Funciona com un processador de text...

9,3
2 Ava.
3 Exp.

0 Apps
2 Apps
2 Apps
0 Apps
3 Apps
0 Apps