Edició d'imatge
Apps per editar imatges i enriquir-les amb text o altres elements gràfics Col·lecció d'aplicacions per treballar l'edició d'imatges de forma intuïtiva i fomentar la creativitat dels alumnes
0
0
Edició d'imatge

PicsArt Photo Studio

Editor de fotografia per a dispositius mòbils amb diferents tipus de màscares, efectes, filtres,...

8,3
7 Ava.
1 Exp.

Pic Collage

Editor d'imatges que permet la creació de collages a partir de les fotografies de l'usuari i els...

8,4
12 Ava.
7 Exp.

Pixlr – Free Photo Editor

Unlock your creativity with Pixlr - the free photo editor! Capture any moment and make it beautiful...

8,3
1 Ava.
1 Exp.

Paper Artist

Converteix fotos en obres d’art personalitzades. Tria entre més de 40 estils artístics originals per...

8,8
1 Ava.
-- Exp.

Snapseed

Snapseed és una aplicació per editar imatges amb variades possibilitats de filtres i canvis de...

7,2
5 Ava.
2 Exp.

Over

Over és un editor d’imatges que permet enriquir aquestes amb texts de diferents dissenys i...

7
1 Ava.
-- Exp.