Tangram for kids Gratuïta
8,2
9 Avaluacions
2 Experiències

Descripció de l'app

Tangram virtual per treballar la geometria a nivell visual. App pensada per muntar formes a partir d'un model

Veure característiques educatives de l'app

Captures de pantalla

9 Avaluacions

Miriam Delgado Del Jesús
9
Diverses siluetes per formar
Miriam Delgado Del Jesús, 10-04-2018, v1.0

Aquesta app serveix per formar diverses siluetes (casa, vaixell, gos, quadrat...) amb 7 figures geomètriques (triangle equilàter, triangle isòsceles, quadrat...

0
0
Meritxell Vilanova Cros
7
És una aplicació atractiva que serveix per al desenvolupament psicomotor i intel·lectual de l'alumnat
Meritxell Vilanova Cros, 18-04-2017, v1.0

A través de l'app es pot jugar al joc del tàngram tradicional (peces amb diferents formes geomètriques) però en la seva versió digital, a tres nivells difere...

0
0
Mercè Budí Bartumeus
6,3
Colors vius
Mercè Budí Bartumeus, 17-03-2017, v1.0

L'app serveix per a que els infants, puguin utilitzar les noves tecnologies a l'aula a través del joc, en el qual poden millorar la seva atenció, imaginació...

0
0
Aina Ruiz Solé
9
És molt visual
Aina Ruiz Solé, 17-03-2017, v1.0

L'app té un ús educatiu, ja que promou l'aprenentatge en les figures geomètriques, els colors i la cooperació entre els infants de l'aula. Pot ser molt efic...

0
0
Cristina Torres Planells
8,3
Desenvolupa l'orientació espacial
Cristina Torres Planells, 15-01-2017, v1.0

Mitjançant aquesta app, els alumnes treballen l'orientació espacial, percepció figura-fons... així com al tangram original. Per tant, té un alt valor educati...

0
0
Georgina Junqué Pastor
8,3
Motivació per aprendre un nou concepte matemàtic
Georgina Junqué Pastor, 20-12-2016, v1.0

És una aplicació molt útil per treballar les formes geomètriques a l'àrea de matemàtiques. Els alumnes poden escollir diferents figures i formar un tangram a...

0
0
Berta  Busquets Monné
9,5
Permet treballar la geometria en un entorn lúdic
Berta Busquets Monné, 17-11-2016, v1.0

Aquesta app és adequada per a aprendre en un entorn digital. Permet treballar continguts matemàtics (espais) molt importants a l'etapa d'educació infantil. ...

1
0
Elena Jimenez
8,5
Motivadora
Elena Jimenez, 27-01-2016, v1.0

Aquesta app treballa continguts de l'àrea de llenguatge matemàtic on Es treballa l'orientació espaial I tambe les figures .Els nenes I les nenes poden triar ...

0
0
Marta Beà
8
Molt visual
Marta Beà , 17-11-2015, v1.0

Aplicació que serveix per jugar amb el tangram, l'usuari pot escollir diferents figures i realitzar-les amb les set peces que configuren el tangram. La const...

0
0

2 Experiències a classe

Tangram
març de 2017
0
0

Valoració per factors

Descarrega l'app

Versió gratuïta