Prezi Gratuïta
També disponible en iOS
8,4
3 Avaluacions
-- Experiències

Descripció de l'app

Una aplicació que serveix per a qualsevol matèria. podem crear presentacions dinàmiques amb efecte de moviment. Permet moltes plantilles i efectes. És ideal per enriquir projectes i presentar les nostres idees i informació. La presentació s'emmagatzema a l'entorn Prezi i es pot veure des de...

Veure característiques educatives de l'app

Captures de pantalla

3 Avaluacions

Sandra Gay Boelle
7,8
Crida l'atenció del públic
Sandra Gay Boelle, 12-11-2015, v1.1.3

Aquesta app serveix per crear presentacions en línia de forma molt visual i motivadora per als alumnes. A partir d'una lletra, permet apropar-se al màxim fin...

0
0
Susan Dreger
8,8
Una app molt divertida per treballar la llengua a nivell oral
Susan Dreger, 25-09-2015, v1.1.3

És una aplicació que permet l’alumne crear vídeo enregistraments com si estigués a la televisió. Hi ha plantilles amb situacions diverses que podem trobar a ...

0
0
Ricard Garcia
8,8
Visualment molt rica
Ricard Garcia, 08-09-2015, v1.1.3

Una aplicació que serveix per a qualsevol matèria. És ideal per crear presentacions dinàmiques amb efecte de moviment. Permet moltes plantilles i efectes. És...

0
0

-- Experiències a classe

No hi ha experiències disponibles.

Valoració per factors

Descarrega l'app

Versió gratuïta