PhotoMath Gratuïta
8,0
3 Avaluacions
-- Experiències

Descripció de l'app

Calculadora intel·ligent que resol operacions matemàtiques mitjançant la captura d'imatges. Possibilitat de resoldre operacions aritmètiques bàsiques, fraccions, logaritmes o equacions lineals.

Veure característiques educatives de l'app

Captures de pantalla

3 Avaluacions

Olga Bedós
9
Facilitat d'ús
Olga Bedós, 07-05-2018, v1.0.1

Només escanejant una operació / expressió algebraica / equació, indica ràpidament el resultat. Pel professor és útil per incorporar ràpidament les solucions...

0
0
Àngel Pérez Beroy
8
Àmplia gama de resolució de problemes
Àngel Pérez Beroy, 05-05-2018, v1.0.1

Photomath és una calculadora i solucionador de problemes matemàtics. S'enquadra i fotografia una expressió matemàtica i el programa facilita el resultat, amb...

0
0
Susan Dreger
7
No només dona el resultat, sinó les passes per resoldre les operacions o equacions.
Susan Dreger, 18-06-2015, v1.0.1

Photomath és una app que funciona com a calculadora intel·ligent. Només has de fer una foto d’una equació o operació matemàtica i ens mostrarà a la pantalla...

0
0

-- Experiències a classe

No hi ha experiències disponibles.

Valoració per factors

Descarrega l'app

Versió gratuïta