9,0
1 Avaluació
-- Experiències

1 Avaluació

Josep Maria Silva Galán
9
Facilitat
Josep Maria Silva Galán, 17-10-2016, Versió no disponible

És la APP associada a la llibreta Notebloc UAB lliurada als alumnes a l'inici de curs en el moment de formalitzar la matrícula. Permet capturar els apunts ...

0
0

-- Experiències a classe

No hi ha experiències disponibles.

Valoració per factors

Descarrega l'app

Versió gratuïta