Mathway Gratuïta
També disponible en iOS
6,7
5 Avaluacions
-- Experiències

Descripció de l'app

Eina per resoldre problemes i exercicis de matemàtiques a diversos nivells; operacions aritmètiques bàsiques, àlgebra, trigonometria, estadística, química,...

Veure característiques educatives de l'app

Captures de pantalla

5 Avaluacions

Arnau Sánchez
6,5
Visualitat de les operacions matemàtiques que es poden fer
Arnau Sánchez, 18-02-2016, Versió no disponible

Calculadora per a trobar perímetres, àrees, volums, coordenades, gràfics, resultats algebraic, trigonomètrics... T'ajuda a donar els paràmetres d'entrada se...

0
0
Maria Macià
6,5
L´app permet plantejar problemes i equacions de molts tipus i et retorna la informació que demanes entre una selecció possible.
Maria Macià, 24-03-2015, Versió no disponible

Aquesta app pot ser molt útil per les assignatures de matemàtiques, ciències i tecnologia de segon cicle de la ESO i Batxillerat ja que permet resoldre molts...

0
0
Susan Dreger
7
Aplicació pràctica per a tot tipus de problemes matemàtiques
Susan Dreger, 23-03-2015, Versió no disponible

Aplicació per fer tot tipus de problemes de matemàtiques. Funciona com calculadora científica amb moltes funcions. També disponible en pàgina Web normal.

0
0
Ramon Pavia
7
Utilitat molt pràctica per resoldre operacions i problemes matemàtics de Geometria, Trigonometria, Estadística, Àlgebra o
Ramon Pavia, 22-03-2015, Versió no disponible

Aplicació molt potent per l'assoliment de competències en les matèries de Matemàtiques, Física i Química. Els alumnes tenen a la seva disposició un recurs de...

0
0
Ricard Garcia
6,5
Tracta una gran diversitat d´aspectes d´algebra
Ricard Garcia, 22-03-2015, Versió no disponible

Una bona app per a algebra i geometria si es paga per tenir la versió completa.

0
0

-- Experiències a classe

No hi ha experiències disponibles.

Valoració per factors

Descarrega l'app

Versió gratuïta