Mathway Gratuïta
També disponible en Android
7,0
2 Avaluacions
-- Experiències

Descripció de l'app

Eina per resoldre problemes i exercicis de matemàtiques a diversos nivells; operacions aritmètiques bàsiques, àlgebra, trigonometria, estadística, química,...

Veure característiques educatives de l'app

Captures de pantalla

2 Avaluacions

Albert Falgueras Xarbau
7
Potència de càlcul
Albert Falgueras Xarbau, 04-12-2015, Versió no disponible

L'app serveix per resoldre múltiples problemes matemàtics. Permet resoldre diferents problemes d'àlgebra, càlcul, pre-càlcul, trigonometria, estadística i ma...

0
0
Maria Macià
7
L´app permet plantejar problemes i equacions de molts tipus, i et retorna la informació que demanes entre moltes opcions (per exemple, si introdueixes una fracció, pots passar-la a decimal o a percentatge, reduir-la, convertir-la a nombre mixt,...)
Maria Macià, 13-04-2015, Versió no disponible

Aquesta app pot ser un molt bon complement en assignatures de matemàtiques, ciències, tecnologia de segon cicle d'ESO, Batxillerat i cicles formatius, ja que...

0
0

-- Experiències a classe

No hi ha experiències disponibles.

Valoració per factors

Descarrega l'app

Versió gratuïta