8,9
2 Avaluacions
-- Experiències

Descripció de l'app

Know fast ofereix la possibilitat de visualitzar cada dia un vídeo de curta durada sobre diverses temàtiques. cada dia varien les temàtiques oferides. Permet configurar una alarma que ens avisa quan el vídeo està disponible, sempre en un intèrval de 24 hores

Veure característiques educatives de l'app

Captures de pantalla

2 Avaluacions

Susan Dreger
8,5
Pots aprendre coses curioses de temes que no tens tendència a mirar
Susan Dreger, 14-04-2016, v1.1.0

És una aplicació que té com a objectiu ajudar a mantenir la ment activa enviant cada dia un vídeo per aprendre coses noves de qualsevol àmbit. Els vídeos so...

0
0
Ricard Garcia
9,3
Permet la visualització autònoma del vídeo
Ricard Garcia, 07-04-2016, v1.1.0

Aquesta app és bàsicament un recurs d'autoaprenentatge on cada usuari decideix veure cada dia un vídeo d'una temàtica concreta o triada a l'atzar amb el prop...

0
0

-- Experiències a classe

No hi ha experiències disponibles.

Valoració per factors

Descarrega l'app

Versió gratuïta