6,8
1 Avaluació
-- Experiències

Descripció de l'app

Col·lecció de jocs ràpids i seqüenciats en grups per treballar el desenvolupament de les habilitats mentals bàsiques; discriminació perceptiva, memòria visual, relacions espacials,...

Veure característiques educatives de l'app

Captures de pantalla

1 Avaluació

Maria Macià
6,8
Es pot escollir quina de les funcions executives es vol treballar.
Maria Macià, 05-05-2015, v3.5.1

Aquesta app permet treballar funcions executives de pensament com l'atenció, la focalització. la velocitat, la memòria... i també altres aspectes com el llen...

0
0

-- Experiències a classe

No hi ha experiències disponibles.

Valoració per factors

Descarrega l'app

Versió gratuïta