El tiempo de AEMET Gratuïta
5,5
1 Avaluació
-- Experiències

Descripció de l'app

Aplicació amb informació actualitzada i detallada del temps atmosfèric local, amb predicció meteorològica i alertes.

Veure característiques educatives de l'app

Captures de pantalla

1 Avaluació

Anna Piñero Prat
5,5
Informació ben estructurada
Anna Piñero Prat, 06-10-2015, v1.0

És una aplicació molt senzilla, sense pretensions, amb informació molt limitada. És adient per veure la previsió del temps d'un lloc a bastants dies vista. A...

0
0

-- Experiències a classe

No hi ha experiències disponibles.

Valoració per factors

Descarrega l'app

Versió gratuïta